Fundatorem zamku w Tucznie była rodzina Wedlów, która rozpoczęła budowę w połowie XIV wieku. Pierwotne założenie miało trapezoidalny plan, o bokach 28 x 35 x 36 x 39 m, i składało się z muru obwodowego z bramą od północy i domu mieszkalnego wzdłuż kurtyny wschodniej. Pod koniec XV wieku wzniesiono podpiwniczony budynek wzdłuż kurtyny zachodniej. W 1581 roku wschodni dom rozebrano i na jego miejscu wzniesiono renesansowe skrzydło z dwiema okrągłymi basztami i attyką. Przebudowa ta dokonana przez Stanisława Wedla utrzymała warowny charakter budowli. W latach 1608-31 dobudowano barokowe skrzydła zachodnie i południowe.

         Ród Wedlów był właścicielem zamku do roku 1739. Dalsze przebudowy miały miejsce w XVIII wieku i około roku 1846. Na początku XX wieku w zamku umieszczono szpital. W 1945 roku rezydencja została częściowo zniszczona, a w 1947 roku resztę strawił pożar. W latach 1966-76 zamek został odbudowany z przeznaczeniem na ośrodek wypoczynkowy SARP i tą funkcję sprawuje do dziś. Rezydencja jest otoczona malowniczym parkiem. 

         Tuczno jest położone 13 km na północ od Człopy przy drodze nr 177 do Mirosławca. Zamek znajduje się w centrum miejscowości, miedzy dwoma jeziorami: Tuczno i Zamkowym.

         Zdjęcia wykonano w czerwcu 2005 roku.

 • Brama wjazdowa

 • Elewacja frontowa

 • Boczne skrzydło

 • Kartusz herbowy

 • Narożna baszta

 • Narożna baszta

 • Narożna baszta

 • Narożna baszta

 • Boczne skrzydło

 • Narożna baszta

 • Renesansowe detale