Pałac w Ubliku został wzniesiony około 1800 roku dla Gotlieba Daniela Kullacka, który kupił majątek w 1788 roku. Pałac został usytuowany na wysokim wzniesieniu, nad brzegiem jeziora Ublik Wielki.

Jest to piętrowa budowla zbudowana na planie prostokąta z dwoma ryzalitami bocznymi w obu elewacjach. Całość jest nakryta dachem czterospadowym. Rezydencja była kilkakrotnie przebudowywana, w wyniku czego utraciła cechy charakterystyczne stylu w którym została wzniesiona. Obecne zabudowania częściowo pochodzą z lat 1848 – 1917. Całość jest otoczona zadbanym parkiem krajobrazowym. W majątku funkcjonowało pięć folwarków z gorzelnią i suszarnią. Obok pałacu zachowała się dawna oficyna z podcieniem arkadowym.

Ublik był własnością rodu Kullacków do 1915 roku. Następnie przeszedł w ręce rodu Engelmann, a od lat trzydziestych do 1944 roku mieścił się tu pensjonat Wehrmachtu. Obecnie na terenie dawnego założenia mieści się hotel.

Ublik jest położony 10 km na północ od Orzysza, około 5 km w lewo od szosy Orzysz – Giżycko. Pałac znajduje się na wzniesieniu nad brzegiem jeziora.

Zdjęcia wykonano w maju 2009 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja frontowa

  • Widok od bramy

  • Kartusz herbowy

  • Data remontu

  • Elewacja tylna

  • Oficyna