W okresie międzywojennym polska wieś Zamłynie należała do gminy wiejskiej Bereżce w powiecie lubomelskim, w województwie wołyńskim. W 1921 roku miejscowość liczyła 366 mieszkańców i znajdowały się w niej 62 budynki mieszkalne. 183 osoby deklarowały narodowość polską, 161 – rusińską, 22 – żydowską. 30 sierpnia 1943 roku polscy mieszkańcy wsi zostali zaatakowani przez oddziały UPA, które zamordowały ponad 20 ludzi.

W 1953, w roku śmierci Stalina, w miejscu gdzie przed wojną stał dom polskiej rodziny Stasiuków, NKWD zbudowało jednostkę Straży Granicznej. W jednym budynku mieszkali żołnierze, a w drugim oficerowie. Potem do 1998 roku było tu sanatorium.

Od 2002 roku ośrodek jest własnością Caritasu diecezji łuckiej, który od lipca 2008 roku prowadzi polski ksiądz Jan Buras. Od tego czasu  dzięki wielkiemu zaangażowaniu księdza wspieranego przez darczyńców  rozpoczęły się wielkie prace renowacyjne. Do dziś kompletnie wyremontowano jeden budynek, w którym znajdują się pokoje gościnne, kuchnia, jadalnia i kaplica. W głębi parku całą parą trwają prace przy remoncie kolejnego budynku. Wraz z pracami budowlanymi prawie od samego początku Centrum stawało się coraz bardziej żywym miejscem spotkań ludzi z Polski i z Ukrainy. Od kilku lat odbywają się w Zamłyniu, we współpracy i pod patronatem KG RP w Łucku, cykliczne imprezy, takie jak Letnia Szkoła Nauki Języka Polskiego dla dzieci polskiego pochodzenia, Międzynarodowy Plener Ikonopisu na Wołyniu czy sesje naukowe Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu.  Zamłyńskie Centrum od kilku lat gości harcerzy, dzieci, młodzież oraz  osoby dorosłe oraz liczne organizacje sprawujących opiekę nad cmentarzami polskimi. Centrum jest miejscem spotkań ludzi różnych kultur, różnych tradycji religijnych, różnych narodów.

Zamłynie jest położone około 15 km na południe od Lubomla. Z drogi E373 do Kowla, w miejscowości Wiszniów należy skręcić na południe w drogę T0302 w kierunku na Włodzimierz Wołyński. Po przejechaniu 5,5 km skręcamy na zachód i jeszcze asfaltową, dziurawą drogą dojeżdżamy do wsi Sztuń. Na końcu Sztunia, przy krzyżu skręcamy na południe w szutrową drogę która zaprowadzi nas do Zamłynia (ok. 5 km). Centrum integracji znajduje się na końcu wsi.

Zdjęcia wykonano w sierpniu 2017 roku.

  • Wyremontowany budynek Centrum

  • Zabudowania gospodarcze

  • Pracownia ikon

  • Pracownia ikon

  • Budynek w remoncie

  • Letnia altana

  • Letnia altana

  • Stajnia

  • Stajnia

  • Kaplica