Cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewii została wybudowana w 1792 roku. Obiekt jest drewniany, trójdzielny o konstrukcji zrębowej. Ściany i dach ma kryte gontem. Nad nawą wznosi się wieżyczka na sygnaturkę, sześcioboczna, zwieńczona baniastym hełmem.

Po roku 1951 została opuszczona, a w roku 1956 całe wyposażenie wywieziono do skansenu w Sanoku. Od roku 1971 przejęta przez Kościół rzymskokatolicki i po remoncie w 1974 roku służy jako kościół pw. Najświętszej Panny Marii.

Ustianowa Górna leży 4 km na zachód od Ustrzyk Dolnych przy drodze nr 84 do Leska. Jadąc od Ustrzyk trzeba we wsi skręcić w lewo na tzw. Zabłocie.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2006 roku.

  • Widok ogólny

  • Ołtarz polowy

  • Dzwonnica

  • Krzyż na cmentarzu

  • Grobowiec