Zamek w Wałczu został zbudowany w 1303 roku, przez margrabiów brandenburskich, którzy zajęli te ziemie pod koniec XIII wieku i założyli tu miasto. Nie wiadomo jednak gdzie dokładnie stanęła ówczesna warownia. Bierze się pod uwagę dwie możliwości – półwysep wysunięty w Jezioro Zamkowe bądź miejsce, gdzie obecnie znajduje się budynek sądu. Niestety nie znamy również rozplanowania średniowiecznego obiektu, bowiem nie zchowały się żadny opisy ani przekazy ikonograficzne. Z księgi Karola IV, pochodzącej z 1375 roku wynika, iż zamek w Wałczu, należący w tym czasie do rodu Wedlów był jednym z najsilniejszych zamków na wschód od Odry.

         W 1368 roku miasto zostało przyłączone do Polski na mocy układu Kazimierza Wielkiego z Ottonem Leniwym, a w zamku król osadził swojego starostę. Z tego też roku pochodzi najstarsza wzmianka o zamku, zawarta w kronice Janka z Czarnkowa. Mówi ona o tym że w tym samym roku zamek dostał się w lenno wnuka Kazmierza Wielkiego, księcia pomorskiego Kazimierza IV Słupskiego. Po jego bezpotomnej śmierci w 1377 roku warownia powróciła ponownie do Polski. W 1378 roku Wałcz został całkowicie zniszczony przez wielki pożar, z którego ocalał tylko zamek. W 1407 roku miasto zdobyli i splądrowali Krzyżacy, jednak zamku nie udało im się opanować. Ponownie w 1409 roku Krzyżacy usiłowali zdobyć zamek ale na szczęście bezskutecznie. Od 1442 roku zamek był dzierżawiony przez Jana Wedla-Tuczyńskiego z Tuczna, a następnie jego potomków. W 1460 roku w czasie wojny trzynastoletniej miasto i zamek zostały zdobyte i spalone przez Krzyżaków. Po pokoju toruńskim w 1466 miasto miasto wraca do Polski, a na zamku urzęduje królewski starosta. W latach 1535-86 zamkiem zarządzał ród Górków, z których Łukasz przeszedł na luteranizm i brał udział w profanacji kościoła katolickiego i opanowaniu go przez innowierców. Nastęnymi starostami byli Grudzińscy, Gostomscy i Wejherowie. Warownia najprawdopodobniej została zniszczona i opuszczona po „potopie” szwedzkim w XVII wieku. Starostą był wtedy Franciszek Wejcher. Powszechnie przyjmuje się że ruiny były jeszcze dobrze widoczne pod koniec XVIII wieku.

          Wałcz jest położony 23 km na północny-zachód od Piły, przy drodze nr 10 do Mirosławca.

          Zdjęcia wykonano w maju 2011 roku.

  • Tablica miasta

  • Jezioro Zamkowe

  • Cypel jeziorny