Pierwotny pałac w Werbkowicach został zbudowany w latach 30-tych XIX wieku, z inicjatywy Adama Szydłowskiego, herbu Lubicz. Była to parterowa budowla zbudowana na planie prostokąta, nakryta dachem naczółkowym, elewacją frontową zwrócona na wschód. W osi elewacji frontowej usytuowano wgłębny portyk sześciokolumnowy, a w elewacji ogrodowej również wgłębny portyk, lecz czterokolumnowy.

Pod koniec XIX lub na początku XX wieku nastąpiła rozbudowa założenia, dokonana przez następnego właściciela – Edwarda Chrzanowskiego herbu Poraj. Rozbudowie uległy skrzydła boczne, które zyskały piętra. Jednocześnie częściowo zmieniono układ wnętrza, komunikację wewnętrzną oraz usytuowanie wejścia z zewnątrz. Obniżono pierwotny wysoki dach nad częścią środkową i zmniejszono ilość kolumn w portyku do czterech.  Do ściany północnej dobudowano nowe, parterowe skrzydło, które połączono z usytuowaną w pobliżu oficyną, nadając całości jednolity wystrój zewnętrzny. W przedłużeniu fasady pałacu, od północy znajduje się brama przejazdowa. Część środkową nakryto dachem dwuspadowym z lukarnami w połaci zachodniej. Nad partiami bocznymi umieszczono dach czterospadowy, a nad skrzydłem północnym – pulpitowy. Naroża elewacji ujęto uproszczonymi pilastrami w typie toskańskim, o trzonach rozczłonkowanych prostokątnymi płycinami. Analogicznymi pilastrami, umieszczonymi w osiach między otworami, została rozczłonkowana ściana za portykiem. Na piętrze skrzydeł bocznych, znajdują się balkony umieszczone w osiach zewnętrznych. Elewacje zyskały nową dekorację o cechach klasycystycznych. Całość została otoczona parkiem krajobrazowym.

Ostatnią, przedwojenną właścicielką założenia była córka Edwarda Chrzanowskiego – Teresa Rulikowska. Pałac został uszkodzony w czasie obu wojen światowych. Po wojnie pałac został odbudowany, a następnie kilkakrotnie remontowany. Podczas remontów został przekształcony układ wnętrz, który przystosowano do nowych funkcji mieszkalnych i biurowych.W 1946 roku w części majątku utworzono Państwowy Ośrodek Kultury Rolnej. W 1968 roku powołany został Rolniczy Zakład Doświadczalny podległy IUNG w Puławach. W pałacu miały swoją siedzibę różne instytucje: urząd gminy, bank, posterunek milicji. Obecnie w całości użytkowany jest przez Rolniczy Zakład Doświadczalny.

Werbkowice są położone 10 km na zachód od Hrubieszowa, przy drodze nr 74 do Zamościa. Pałac otoczony parkiem znajduje się na wzniesieniu, po południowej stronie drogi nr 74, przy ul Parkowej 6.

Zdjęcia wykonano w sierpniu 2017 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Brama przejazdowa

  • Elewacja frontowa

  • Skrzydło południowe

  • Elewacja tylna

  • Skrzydło północne

  • Oficyna

  • Oficyna

  • Tablica informacyjna