Murowany zamek w stylu gotyckim w Wieluniu został wzniesiony jak wynika z relacji Janka z Czarnkowa, za panowania Kazimierza Wielkiego, na miejscu drewnianego grodu. Zamek przylegał do murów miejskich i był od miasta oddzielony fosą. Trudno jest określić wygląd kazimierzowskiego założenia. Z lustracji sporządzonej w latach 1564-65 wynika że było to regularne założenie wzniesione na planie czworoboku. Warownia składała się z domu mieszkalnego, wolno stojącej wieży, rozebranej za czasów królowej Bony i budynku bramnego. Wjazd do warowni prowadził przez miasto. Po śmierci Kazimierza Wielkiego w roku 1370 zamek i ziemia wieluńska dostały się w lenno księciu Władysławowi Opolczykowi. Książe rozbudował zamek, który stał się jedną z jego najlepiej umocnionych warowni. W roku 1395 król Władysław Jagiełło odebrał zbrojnie Opolczykowi zamek i miasto i ustanowił tu siedzibę królewską, a następnie starościńską. W połowie XV wieku miasto zostaje zniszczone, a zamek doszczętnie spalony przez księcia oświęcimskiego, Janusza. Odbudowana w drugiej połowie XVI wieku warownia po raz kolejny zostaje poważnie uszkodzona w czasie „potopu szwedzkiego” w roku 1656 w rezultacie nieudanego oblężenia przez wojska pod dowództwem Krzysztofa Żegockiego. Odbudowę zrealizowano około roku 1673 z inicjatywy starosty Hieronima Olszowskiego, pozbawiając budowlę cech obronnych. W roku 1791 zamek ostatecznie popadł w ruinę, strawiony przez pożar, po którym zachowały się jedynie wieża i fragmenty murów. Zniszczenia okazują się na tyle poważne że Prusacy nakazują rozbiórkę zamkowych ruin.

         Ruiny w 1837 roku kupił komisarz obwodu wieluńskiego Fryderyk August Goleński, który do 1843 roku zbudował na fundamentach dawnego zamku klasycystyczny pałac, w którym być może do naszych czasów przetrwały gotyckie piwnice. Pałac jest piętrową budowlą wzniesioną na planie prostokąta, nakrytą czterospadowym dachem. W elewacji frontowej znajduje się ryzalit poprzedzony czterokolumnowym portykiem dźwigającym trójkątny naczółek. Do tylnej elewacji po wojnie dostawiono współczesne dobudówki. W pałacu obecnie mieści się siedziba Starostwa Powiatowego i Urząd Miejski.

         Wieluń jest położony 43 km na południe od Sieradza, przy drodze nr 45 do Praszki. Pałac znajduje się w parku miejskim, w samym centrum Wielunia.

         Zdjęcia wykonano we wrześniu 2011 roku.

  • Elewacja frontowa pałacu

  • Czterokolumnowy portyk

  • Elewacja boczna

  • Współczesna dobudówka