Cerkiew greckokatolicką pw. św. Onufrego w Wisłoku Wielkim wybudowano w latach 1850-54. Jest to świątynia drewniana o konstrukcji zrębowej, trójdzielna, oszalowana pionowymi deskami. Posiada dach wielkopołaciowy kryty blachą. Na kalenicy usytuowano trzy duże, czworoboczne wieżyczki z baniastymi hełmami i ślepymi latarniami. Na osi świątyni, od zachodu, stoi murowana dzwonnica bramna. Cerkiew reprezentuje typ architektury sakralnej rozpowszechnioną w XIX wieku na terenie środkowej i wschodniej Łemkowszczyzny. Po roku 1947 świątynia jest użytkowana przez parafię rzymskokatolicką. 

Wisłok Wielki jest położony  12 km. na północny zachód od Komańczy przy drodze nr 897 do Dukli. Cerkiew stoi na wzniesieniu po prawej stronie szosy. 

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2006 roku.

  • Dzwonnica i cerkiew

  • Widok od drogi