Późnogotycki kościół św. Jana Chrzciciela we Włocławku został zbudowany w 1538 roku, na miejscu starszego założenia. Kościół był stopniowo rozbudowany: w 1565 roku powstała od północy kaplica pw. Jedenastu Tysięcy Dziewic, obecnie pw. Pięciu Ran Chrystusa i św. Zyty, w 1580 roku dostawiono od zachodu wieżę, w 1622 roku powiększono prezbiterium o półkolistą apsydę, a w 1635 roku dobudowano od południa kaplicę pw. Aniołów Stróżów, obecnie pw. Matki Boskiej Szkaplerznej. W 1780 roku dobudowana została niewielka wieżyczka na środku dachu.

Obecnie jest to jednonawowa świątynia o dwuprzęsłowym prezbiterium zamkniętym pierwotnie prostą ścianą, a obecnie węższą i niższą od niego półkolistą apsydą. Nawa jest również dwuprzęsłowa, o takiej samej szerokości i wysokości co prezbiterium, oddzielona od niego ostrołukowym łukiem tęczowym. Od zachodu do nawy przylega przysadzista trójkondygnacyjna wieża zwieńczona barokowym hełmem baniastym z latarnią, mieszcząca kruchtę w przyziemiu. Do wyposażenia wnętrza, utrzymanego w stylu późnobarokowym i rokokowym, należą m.in.:

– ołtarz główny z 1 połowy XVIII wieku;

– dwa ołtarze boczne z 3 ćwierci XVIII wieku;

– obraz Anioła Stróża z 1635 roku;

– barokowa chrzcielnica z XVII wieku;

– rokokowa ambona z XVII wieku. 

W przeszłości fara bywała wiele razy zalewana w wyniku powodzi. Dwie takie powodzie upamiętniają wyryte na cegłach ściany daty. Dopiero powstanie bulwarów w XIX wieku zapobiegło zalewaniu Kościoła. W 1650 roku erygowano bractwo Aniołów Stróżów, którzy opiekowali się kaplicą południową. Wcześniej opiekował się nim cech krawiecki. Umieszczono w nim ołtarz Św. Barbary i Klemensa, nad którym pieczę sprawował cech rybacki. W 1741 roku papież Benedykt XIV erygował bractwo filadelficzne, którego siedzibą była kaplica pw. Jedenastu Tysięcy Dziewic. W 1921 roku mieszkańcy ufundowali votum w postaci obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w srebrnej sukni. Okazali w ten sposób wdzięczność za ocalenie kraju przed bolszewikami.

Włocławek jest położony 51 km na południe od Torunia, przy drodze nr 91 do Krośniewic. Świątynia znajduje się w centrum miasta, nad Wisłą, przy Starym Rynku.

Zdjęcia wykonano w maju 2017 roku.

  • Widok od południa

  • Widok od południa

  • Wieża

  • Widok od Wisły

  • Nawa

  • Prezbiterium

  • Ołtarz główny

  • Ołtarz boczny

  • Ołtarz boczny i ambona