Prawdopodobnie Wolfenbüttel założone zostało w X wieku naszej ery. Pierwsze jednakże wzmianki, wówczas o osadzie Wulferisbutle, historycy datują dopiero na rok 1118, gdy saski hrabia Widekind z Wolfenbüttel zbudował zamek na ważnym szlaku handlowym z Brunszwiku do Halberstadt i Lipska. W 1191 roku miasto zostało zniszczone przez Henryka Lwa i ponownie przez jego prawnuka księcia Alberta I z Brunszwiku-Luneburga w 1255 roku. W 1283 roku warownia została przejęta i przebudowana przez księcia Henryka I Welfa z Brunszwiku. W 1432 roku Wolfenbüttel stał się rezydencją książąt Brunszwiku. Przez następne trzy wieki urósł do rangi centrum sztuki oraz stał się miastem działalności takich osobistości jak Michael Praetorius, Johann Rosenmüller, Gottfried Wilhelm Leibniz oraz Gotthold Ephraim Lessing. W 1542 roku zamek po zniszczeniach został przebudowany w stylu renesansowym przez księcia Juliusa z Brunszwiku. Książę przyznał obywatelom prawa rynkowe w 1570 roku I dwa lata później założył Bibliotekę Książęcą (Herzogliche Bibliothek , późniejsza Bibliotheca Augusta ). W 1753 roku dwór książęcy został przeniesiony z powrotem do Brunszwiku, co umniejszyło znaczenie Wolfenbüttel jako miasta rezydencjonalnego. Pod koniec XVIII wieku Gotthold Ephraim Lessing założył w mieście jedną z pierwszych wypożyczalni książek w Europie. Miasto szczęśliwie wyszło bez uszczerbku z II wojny światowej.

Zachowało się w nim ni mniej ni więcej tylko 600 zabytkowych domów z muru pruskiego. Przy placu Zamkowym (Schlossplatz) wznosi się zamek, który jest drugim co do wielkości zamkiem w Dolnej Saksonii. Warownia była kilkakrotnie oblegana, niszczona i odbudowywana. Z pierwotnego założenia niewiele pozostało, a obecna forma jest mieszanką renesansu i baroku. Zamek jest czteroskrzydłową budowlą z wewnętrznym dziedzińcem pierwotnie obwiedzionym arkadami. Wyróżniającym się elementem budowli jest renesansowa czworoboczna wieża, której każda ściana zwieńczona jest trójkątnym szczytem z zegarem.

Na północ od zamku znajduje się dom Lessinga i Biblioteka Książęca (Herzog August Bibliothek).  Jednym ze skarbów biblioteki jest manuskrypt z okresu romanizmu – Ewangeliarz Henryka Lwa, który został zakupiony dla biblioteki w 1983 roku za 32,5 miliona DM.

Obok stoi Arsenał (Zeughaus) z bogato zdobionymi ścianami szczytowymi, a za nim największy budynek z muru pruskiego w mieście – olbrzymi XVII-wieczny spichlerz. Arsenał dziś służy jako część biblioteki Herzog August Bibliothek.

Tuż obok zamku znajduje się Mały Zamek, który był kiedyś Akademią Rycerską i obecnie służy jako budynek mieszkalny. Jest to barokowa budowla wzniesiona w 1643 roku. Przez wieki była kilkakrotnie przebudowywana i swoją obecną formę otrzymała około 1830 roku.

 • Zamek

 • Główny wjazd

 • Kartusze herbowe nad wejściem

 • Elewacja frontowa

 • Elewacja północna

 • Elewacja północna i fosa

 • Dziedziniec zamkowy

 • Dziedziniec zamkowy

 • Podziemia - obecnie przechowalnia rowerów

 • Dziedziniec zamkowy z bramy zachodniej

 • Skrzydło zachodnie

 • Biblioteka Książęca (Herzog August Bibliothek)

 • Biblioteka Książęca (Herzog August Bibliothek)

 • Biblioteka Książęca (Herzog August Bibliothek)

 • Arsenal

 • Arsenal

 • Szachulcowy spichlerz

 

Na wschód od Schlossplatz rozciąga się XVI-wieczne Stare Miasto, którego centrum stanowi Rynek Miejski (Stadtmarkt) otoczony budynkami z muru pruskiego z Ratuszem. Na środku rynku stoi brązowy posąg księcia Augusta Młodszego prowadzącego konia za uzdę.

 • Ratusz

 • Rynek z ratuszem

 • Posąg księcia Augusta Młodszego

 • Kamienice przy rynku

 • Ratusz

 • Ratusz

 • Kamienice przy rynku

 • Kamienica przy rynku

 • Kamienice starówki

 • Kamienice starówki

 • Portal kamienicy

 

Na południowy-wschód od rynku wznosi się protestancki Hauptkirche pw. Beatae Mariae Virgins, którego budowę rozpoczął w 1608 roku Paul Francke. Budowla jest przedziwnym zlepkiem stylów, od gotyku poprzez renesans do manieryzmu. Bogata ornamentyka attyki kościoła zawiera setki misternie rzeźbionych reliefów zwierząt i demonów. Wnętrze kościoła, który dodatkowo pełni funkcję książęcego panteonu, jest lekkie i przestronne.

 • Hauptkirche pw. Beatae Mariae Virgins

 • Elewacja północna

 • Szczyty elewacji

 • Prezbiterium

 • Portal główny

 • Nawa główna

 • Empora

 • Prospekt organowy

 • Płyty nagrobne

 • Ambona

 • Ołtarz główny

 • Baptysterium

 • Zejście do krypty

 • Krypta

 • Krypta

 • Krypta

 • Krypta

 • Krypta

 • Epitafia

 • Płyty nagrobne

 • Płyty nagrobne

 

Dalej na wschód od Hauptkirche znajduje się barokowy, owalny kościół św. Trójcy (Trinitatiskirche), który pierwotnie był bramą miejską. Świątynię wzniósł w XVIII wieku Hermann Korb przekształcając bramę w wieże kościoła.Owalne wnętrze jest przestronne o dobrze oświetlone. Wokół wznoszą się piętrowe empory. Warto zwrócić uwagę na ambonę nietypowo umiejscowioną nad ołtarzem.

 • W głębi kościół św. Trójcy

 • Fasada

 • Portal główny

 • Nawa

 • Empory

 • Ambona

 • Nawa

 • Kaplica za ołtarzem

 • Empory

 • Epitafium

 • Epitafium

 • Skwer przed kościołem

Mała Wenecja (Klein Venedig) to nazwa nadana niewielkiemu zespołowi kamieniczek na Okerze z domami zbudowanymi bezpośrednio nad rzeką. Miejsce to znajduje się 200 metrów na północ od rynku.

Wolfenbüttel jest położone Dolnej Saksonii, nad rzeką Oker, około 13 km na południe od Brunszwiku.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2018 roku.

 • Mała Wenecja

 • Mała Wenecja

 • Kamienice starówki