Najstarsza, murowana część kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Wytownie pochodzi z połowy XIV wieku. Jest to zachowana do dzisiaj, gotycka wieża świątyni. W 2 połowie XVII wieku, w miejsce gotyckiej nawy wzniesiono ryglową nawę świątyni. W XVIII wieku kościół remontowano. W 1880 roku dobudowano dwie neogotyckie dobudówki – zakrystię i kruchtę. W 1993 roku rozebrano zakrystię, adaptując na tę funkcję dotychczasową kruchtę.

Obecnie w bryle kościoła dominuje murowana z cegły, otynkowana, z wmurowanymi kamieniami wieża, założona na rzucie prostokąta, trzykondygnacyjna, nakryta dachem namiotowym, przechodzącym w ośmioboczną iglicę. Od wschodu do wieży przylega nawa, tej samej co wieża szerokości, założona na rzucie prostokąta, bez wyodrębnionego prezbiterium, nakryta dachem trójspadowym. Do elewacji południowej przylega murowana zakrystia (pierwotnie była to kruchta), na rzucie kwadratu, nakryta dachem dwuspadowym. Szczególnie cenne jest wyposażenie kościoła. Znajduje się tu ołtarz z gotyckimi rzeźbami, obraz „Zmartwychwstanie” z XVII wieku oraz witraż „Mojżesz” z początku XVIII wieku. Godna obejrzenia jest także ambona z elementami barokowymi i neogotyckimi, empora z XVIII wieku oraz prospekt organowy z XIX wieku. Charakterystycznym elementem tej świątyni jest zawieszony w pobliżu ołtarza statek wotywny z 1876. Ufundowali go rybacy z Gardny Wielkiej  w podzięce za bożą opiekę na morzu.

Wytowno jest położone około 8 km na wschód od Ustki, przy lokalnej drodze do wsi Objazda. Kościół położony jest w centrum wsi.

Zdjęcia wykonano w marcu 2022 roku.

  • Gotycka wieża