Neoklasycystyczny pałac w Zadzimiu został zbudowany w połowie XIX wieku, z fundacji pułkownika wojsk koronnych – Karola Dąmbskiego.

Jest to piętrowa, podpiwniczona budowla wzniesiona na rzucie prostokąta, nakryta niskim dachem czterospadowym z facjatką od frontu. W osi siedmioosiowej elewacji frontowej usytuowano zamknięty ganek wejściowy, poprzedzony wachlarzowatymi schodami. W osi elewacji parkowej znajduje się monumentalny, półkolisty ryzalit mieszczący salę balową. Otynkowane elewacje były niegdyś boniowane. Wokół pałacu roztacza się park z przełomu XVIII i XIX wieku, w którym oglądać można pomniki przyrody, oraz mogiłę powstańców 1863 roku.

Po upaństwowieniu w obiekcie mieściły się: Gminny Ośrodek Zdrowia, Biblioteka Publiczna, apteka i mieszkania komunalne. Obecnie zdewastowany pałac jest opuszczony, przeznaczony do sprzedaży i czeka na lepsze czasy.

Zadzim jest położony 15 km na południowy-zachód od Poddębic, przy drodze nr 479 do Sieradza.

Zdjęcia wykonano w sierpniu 2013 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Ganek frontowy

  • Ryzalit ogrodowy

  • Elewacja boczna