Barokowy pałac w Zakrzowie k/Gogolina został wzniesiony około połowy XVIII wieku. Niestety nie znamy fundatora budowli. Rezydencję przebudowano w czasach późniejszych.

Był to budynek murowany z kamienia i cegły, pierwotnie potynkowany, wzniesiony na rzucie prostokąta, podpiwniczony, dwukondygnacyjny. W osi siedmioosiowej elewacji frontowej znajdowało się główne wejście, zaakcentowane pilastrami. Do elewacji tylnej dostawiono niewielką parterową dobudówkę. Układ wnętrz był trzytraktowy, prawdopodobnie zachowały się sklepienia kolebkowe w piwnicach i pomieszczeniach parteru. Na piętrze znajdowały się stropy belkowe. Nad otworami okiennymi zachowały się resztki gzymsów falistych.

Od 1863 roku majątek w Zakrzowie należał do rodziny Madelung. Księgi adresowe z lat 1886-1937 jako właściciela posiadłości podają Wiktora Madelunga. Pałac został doprowadzony do ruiny już na początku XX wieku. Być może rodzina Madelung mieszkała w tym czasie nie w pałacu, lecz niewielkim dworze położonym wśród budynków gospodarczych folwarków. Sugerować to może kartusz herbowy umieszczony nad wejściem do wspomnianego dworu.

Dwór na folwarku to budynek piętrowy, murowany i otynkowany, wzniesiony na planie prostokąta,  nakryty wysokim dachem czterospadowym. W osi sześcioosiowej fasady usytuowano główne wejście, zaakcentowane boniowanymi pilastrami, podtrzymującymi falisty szczyt, w którym znajduje się kartusz herbowy rodziny Madelung. Do folwarku i ruin pałacu przylega park krajobrazowy, w nim zachowane dwa stawy.

Ostatnim, przedwojennym właścicielem majątku był Rudolf Madelung. Obecnie dwór znajduje się w prywatnych rękach. Użytkowany i wyremontowany pełni funkcje hotelowo-gastronomiczne.

Zakrzów jest położony 4,5 km na wschód od Gogolina, 1 km na południe od drogi nr 409 do Strzelec Opolskich.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2012 roku.

  • Ruiny pałacu

  • Ruiny pałacu

  • Ruiny pałacu

  • Widok ogólny dworu

  • Elewacja tylna

  • Elewacja boczna