Zamek w Zamku Kiszewskim został zbudowany przez Krzyżaków w końcu pierwszej połowy XIV wieku, na miejscu grodu książąt pomorskich. Było to założenie czworoboczne z narożnymi, czworokątnymi wieżami, wysuniętymi z lica kurtyn. Całość była otoczona nawodnioną fosą.

         Po 1466 roku zamek przeszedł w ręce polskie i stał się siedzibą starostwa niegrodowego. Około roku 1600 został przekształcony w manierystyczną rezydencję, której pozostałością jest zachowana do dziś wieża wschodnia z rozbudowanym budynkiem bramnym. W XIX wieku opuszczony zamek przekształcono w folwark, z nowo wzniesionym budynkiem pałacowym na dziedzińcu w stylu neogotyckim. Obecnie zamek znajduje się w rękach prywatnych i jest systematycznie, acz powoli odbudowywany.

         Zamek Kiszewski jest położony 25 km na południowy wschód od Kościerzyny przy drodze nr 214 do Zblewa. Ruiny zamku znajdują się po prawej stronie szosy.

         Zdjęcia wykonano w październiku 2004 roku.

         Nowe zdjęcia wykonano w lutym 2008 roku.

 • Widok od szosy

 • Fosa i skrzydło północno-wschodnie

 • Fosa i skrzydło północno-zachodnie

 • Fosa i skrzydło północno-wschodnie

 • Fosa i skrzydło północno-wschodnie

 • Budynek bramny

 • Budynek bramny

 • Budynek bramny i pałac

 • Przelot bramny z broną

 • Neogotycki pałac

 • Fosa i skrzydło północno-wschodnie

 • Skrzydło północno-wschodnie

 • Baszta i skrzydło południowo-wschodnie

 • Skrzydło południowo-zachodnie