Późnobarokowy pałac w Zdunowie został wybudowany w latach 1905-10 z fundacji Stanisława i Cecylii Jaworowskich herbu Lubicz, według projektu wiedeńskiego atelier Fellner&Hellmer. Jest to budowla wzniesiona na planie nieregularnym, częściowo parterowa, częściowo piętrowa, podpiwniczona z mieszkalnym poddaszem, nakryto łamanym dachem z facjatami. W osi fasady usytuowano pięcioosiową, piętrową część z trójosiowym ryzalitem, opiętym pilastrami i zwieńczonym neobarokowym szczytem. Ryzalit mieszczący główne wejście poprzedza dwukolumnowy ganek ze schodami, dźwigający balkon pierwszego piętra z żeliwną balustradą. Lewa, skrajna oś fasady jest zryzalitowana. W osi elewacji ogrodowej znajduje się również trójosiowy, owalny ryzalit z balkonikiem, opięty pilastrami, zwieńczony wielospadowym daszkiem, poprzedzony tarasem ze schodami do parku. Z prawej strony elewacji ogrodowej dostawiono parterowe skrzydło. Elewacje są bogato zdobione w stylu neobarokowym, widać również wpływy rodzącego się wówczas modernizmu. Układ wnętrz jest dwutraktowy przedzielony korytarzem z westybulem, sienią i salonem o ściętych narożach. Wśród pięknego z bogatym wyposażeniem wnętrza, na szczególną uwagę zasługuje secesyjna dekoracja sztukatorska w salonie oraz secesyjne płytki ceramiczne na klatce schodowej. Zachowała się również stolarka drzwiowa sprzed 100 lat, neobarokowa i klasycystyczna. Rezydencja znajduje się w otoczeniu parku krajobrazowego.

Ostatnimi właścicielami majątku, przed wybuchem II wojny światowej byli Domańscy. W czasie II wojny światowej w pałacu urządzono szpital. W 1946 roku majątek został przejęty przez Skarb Państwa. Przeznaczenie pałacu zmieniało się, stanowił on siedzibę wojska sowieckiego a następnie polskiego, później mieścił się tu Państwowy Dom Dziecka. W latach 1957-68 pałac służył jako Zasadnicza Szkoła Rolnicza, a po jej likwidacji jako siedziba miejscowego PGR-u. W kolejnych latach opuszczona budowla uległa dewastacji. W 2001 roku nowi właściciele rozpoczęli pracę nad odbudową i wyremontowaniem kompleksu. W 2005 roku pałac nabyli Małgorzata i Dariusz Chwiejczakowie, którzy dokończyli remont założenia z przeznaczeniem na ośrodek konferencyjno-hotelowy. Dawne założenie parkowe zostało zrewitalizowane.  Obecnie w Pałacu Zdunowo mieści się hotel, w którym organizowane są konferencje, pikniki, spotkania rodzinne oraz wesela.

Zdunowo jest położone 16 km na południowy-wschód od Płońska, 1,5 km na zachód od drogi nr 7 do Warszawy, z której należy zjechać w Załuskach. Pałac znajduje się w centrum wsi, po północnej stronie drogi.

Zdjęcia wykonano w marcu 2019 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja frontowa

  • Ryzalit frontowy

  • Kartusz herbowy Lubicz

  • Lewe skrzydło

  • Elewacja tylna

  • Kartusz z datą budowy

  • Elewacja tylna

  • Wnętrze