Pierwszy gotycki kościół w Zębowie wybudowano w XV wieku. Ta świątynia spłonęła wraz z przyległymi zabudowaniami w 1773 roku. Właściciel Zębowa, Martin Ernest von Below sprawił, że dość szybko, bo już w 1777 roku, postawiono nową. Wieża kościelna otrzymała wówczas chorągiewkę wiatrową z oznaczeniem roku ukończenia budowy.

Ponownie spłonął pod koniec XIX wieku. Odbudowany został przez ówczesnego właściciela Redencina Pawła Belowa. W wieży na nadprożu neogotyckich drzwi umieszczono inskrypcję: „Paul v. Below – Reddentin. W pierwszej połowie XIX wieku kościół rozbudowano dodając neogotycką przybudówkę z zakrystią. W roku 1932 dokonano kolejnej renowacji świątyni. W północną ścianę nawy wmurowano płytę nagrobną z końca XVIII wieku upamiętniającą ród von Belowów. W ścianę świątyni wmurowano również płytą nagrobną Martina i Margaretty z domu Pirch. Pierwotnie ewangelicka świątynia po II wojnie światowej została przejęta przez katolików i otrzymała wezwanie Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych.

Wyposażenie kościoła jest późnobarokowe z połowy XVIII wieku. Wewnątrz znajduje się cenna granitowa kropielnica z XV wieku, stojąca w kruchcie wieży. Nawę zdobi barokowy ołtarz, ambona i empora z XVIII wieku. Wokół kościoła znajduje się ewangelicki cmentarz przykościelny założony w drugiej połowie XVIII wieku. Niestety, zatarły się już ślady nagrobków i mogił z tamtego okresu. Pozostały jedynie znaczniki po żeliwnych krzyżach oraz fragmenty nagrobków ważnych osobistości. Są to głównie nagrobki rodziny Below i Massow. Zachowała się też brama z XVIII wieku z 200 metrowym murem ogrodzeniowym, oraz starodrzew liściasty.

Zębowo jest położone 10 km na zachód od Słupska, przy lokalnej drodze do Swołowa. Kościół znajduje się po wschodniej stronie drogi.

Zdjęcia wykonano w marcu 2022 roku.

  • Elewacja południowa

  • Płyta nagrobna von Belowów

  • Prezbiterium

  • Nawa

  • Drewniany strop

  • Cmentarz i przebiśniegi