Kościół św. Marcina w Żelaźnie był wzmiankowany już w 1326 roku. Jego fundatorami byli bracia von Pannwitzowie. W 2 połowie XVII wieku świątynia została gruntownie przebudowana.

Powstała wówczas jednonawowa, orientowana budowla, salowa, z wydzielonym węższym prezbiterium zakończonym wielobocznie i oskarpowanym. Na osi stoi kwadratowa wieża zakończona barokowym hełmem. nazw została nakryta dachem dwuspadowym. Przy prezbiterium znajduje się piętrowa zakrystia. Wnętrze pochodzi głównie z okresu baroku i rokoka. Na lewej ścianie prezbiterium znajduje się gotyckie sakramentarium. Równie cenna jest drewniana, gotycka, polichromowana figura Madonny z Dzieciątkiem na półksiężycu na belce tęczowej.

Wokół kościoła znajduje się cmentarz przykościelny otoczony murem z wewnętrznymi podcieniami ograniczonymi drewnianymi słupkami i balustradą, rozdzielony barokowymi murowanymi kapliczkami. Od wewnątrz wzdłuż muru biegnie krużganek wsparty na drewnianych, profilowanych słupkach, połączonych na dole drewnianą balustradą. Krużganek przykryty jest dwuspadowym dachem pokrytym łupkiem. W murze krużganku znajdują się stacje Drogi Krzyżowej wykonane z kamienia. Sąsiadują z nimi płyty nagrobne (XVIII-początek XX w.). Kościół w Żelaźnie należy do jednych z najstarszych na ziemi kłodzkiej.

Żelazno jest położone 7 km na południe od Kłodzka. Kościół znajduje się w centrum miejscowości.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2021 roku.

  • Wzgórze kościelne

  • Brama wejściowa

  • Mur z krużgankiem

  • Nawa

  • Ołtarz główny