Renesansowy zamek w Białej został wzniesiony w XVI wieku prawdopodobnie z fundacji książąt opolskich, na miejscu wcześniejszego założenia. W 1606 roku Białą nabywają Prószkowscy, którzy przebudowują warownię na wczesnobarokową rezydencję pałacową.

         Budowla położona na skarpie składa się z trzech piętrowych skrzydeł założonych na planie litery „C”, oraz kwadratoweh wieży nakrytej barokowym hełmem. Skrzydła otaczają krużgankami wewnętrzny dziedziniec. W 1747 roku Elżbieta Prószkowska sprzedała miasto Bartłomiejowi Oderfeidowi, a po jego śmierci, spadkobiercy sprzedali zamek na licytacji hrabiemu Matuszce z Czech. W połowie XIX wieku zamek od hrabiego kupiło miasto i po przebudowie rezydencji w 1878 roku oddało go na seminarium nauczycielskie, a w 1925 roku zamek przejęła żeńska szkoła średnia. Od 1945 roku w zamku znajdował się zespół szkół ogólnokształcących.  Obecnie zamek stoi niezagospodarowany.

         Biała jest położona 9 km na północ od Prudnika, przy drodze nr 414 do Opola. Zamek znajduje się w centrum miasta.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2013 roku.

  • Wieża zamkowa

  • Wieża zamkowa

  • Wejście

  • Elewacja boczna

  • Szczyt skrzydła

  • Zamurowane krużganki

  • Zamurowane krużganki

  • Skrzydło boczne

  • Elewacja tylna