Kategoria: Śląskie

Święta Anna – Sanktuarium św. Anny
Początki kultu św. Anny w Świętej Annie sięgają końca XV wieku, kiedy to w okolicznych lasach. . .
Częstochowa – Zespół klasztorny św. Barbary
Zespół klasztorny św. Barbary i św. Andrzeja Apostoła w Częstochowie został wzniesiony w lata. . .
Częstochowa – Jasna Góra
Budowa klasztoru w Częstochowie rozpoczęła się w 1382 roku z fundacji księcia Władysława Opol. . .
Mstów – obronny klasztor i kościół pw Wniebowzięcia NMP
             Założenie klasztorne zakonu kanonik. . .