Kategoria: Świętokrzyskie

Jędrzejów -Gotycki kościół pw. św. Trójcy
Pierwszy, gotycki kościół pw. św. Trójcy (dawny św. Katarzyny) w Jędrzejowie został wzniesio. . .
Jędrzejów – Opactwo cysterskie
Klasztor cysterski w Jędrzejowie został ufundowany w 1140 roku przez biskupa wrocławskiego Janika. . .
Szydłów – Miasto królewskie
Pierwsza pisana wzmianka o Szydłowie pochodzi z 1191 roku, a następna z 1241 roku, kiedy to J. . .
Kielce – Bazylika katedralna pw. Wniebowzięcia NMP
Pierwotny romański kościół kolegiacki w Kielcach, pod wezwaniem Wniebowzięcia Na. . .