Kategoria: Białoruś

Białoruś – Mińsk – historia miasta
Pierwsze wzmianki o Mińsku pochodzą z 1067 roku i są związane z bitwą nad Niemigą, w której k. . .
Białoruś – Mińsk – Kościół katolicki pw. Podwyższenia Krzyża Św. na cmentarzu Kalwaryjskim
Neogotycki kościół katolicki p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego został zbudowany w latach 183. . .
Białoruś – Grodno – historia miasta
Grodno po raz pierwszy zostało wzmiankowane w 1128 roku, w ruskiej kronice „Powieść mi. . .
Białoruś – Grodno – Wielka Synagoga Chóralna
Wielka Synagoga w Grodnie, zwana Nową lub Chóralną została wzniesiona w latach 1575-78 z inicjat. . .
Białoruś – Grodno – Stary Zamek
Pierwszy gotycki zamek w Grodnie nad brzegiem Niemna został zbudowany w 1398 roku z inicj. . .
Białoruś – Grodno – klasycystyczny pałac Chreptowiczów
Klasycystyczny pałac Chreptowiczów w Grodnie został zbudowany w końcu XVIII wieku i inicjat. . .
Białoruś – Grodno – Nowy Zamek
Nowy Zamek w Grodnie, a właściwie rokokowy pałac królewski, został wzniesiony w latac. . .
Białoruś – Grodno – bazylika katedralna pw. św. Franciszka Ksawerego
Inicjatorem sprowadzenia do Grodna jezuitów był król Stefan Batory, jednak zakonnicy przybyli tu . . .
Białoruś – Grodno – kościół Znalezienia Krzyża Świętego i klasztor bernardynów
Barokowy kościół Znalezienia Krzyża Świętego i klasztor bernardynów w Grodnie wybudowano. . .
Białoruś – Grodno – dom-muzeum Elizy Orzeszkowej
Pierwotny dom Elizy Orzeszkowej w Grodnie został wzniesiony w latach 60-tych XVIII wieku przy . . .
Białoruś – Grodno – Rzymskokatolicki Cmentarz Farny
Rzymskokatolicki Cmentarz Farny w Grodnie powstał w 1792 roku z inicjatywy proboszcza grodzieńskie. . .
Białoruś – Grodno – Sobór Opieki Matki Bożej
Sobór Opieki Matki Bożej – prawosławny sobór katedralny w Grodnie został wzniesiony w 19. . .
Białoruś – Grodno – Cerkiew śś. Borysa i Gleba
Cerkiew śś. Borysa i Gleba w Grodnie została zbudowana na Kołoży przy ujściu Horodniczanki do . . .
Białoruś – Grodno – Apteka Jezuicka
Apteka jezuicka w Grodnie została założona w 1687 roku i początkowo znajdowała się w budynku k. . .