Pierwotny dwór obronny w Ropie powstał prawdopodobnie w połowie XVI wieku z inicjatywy ówczesnych właścicieli wsi, rodziny Brzeńskich. W XVII wieku dobra przejmują Domaradzcy, którzy przenieśli się do nowej siedziby, a renesansowy dwór przebudowali i przystosowali do pełnienia funkcji lamusa.

Około 1759 roku miejscowość staraniem starosty bieckiego  Wilhelma Siemieńskiego, staje się własnością Siemieńskich. W 1789 oku Wilhelm Siemieński przekazuje majątek w Ropie synowi Stanisławowi Wilhelmowi, który w roku 1803 przebudowuje budynek dworski w stylu barokowo – klasycystycznym i wznosi dwie oficyny dla służby i gości.

Powstała wówczas parterowa od frontu, piętrowa od ogrodu, rezydencja z wyższymi partiami bocznymi, oraz sześciokolumnowym portykiem w trzynastoosiowej elewacji frontowej. Wzniesioną na planie wydłużonego prostokąta budowlę nakryto łamanym dachem. Całość otoczono parkiem krajobrazowym.

Około 1850 roku następuje zmiana właściciela dóbr w Ropie. Zostaje nim rodzina Skorchowskich. W roku 1918 majątek nabywa Felicjan Ordynat Mieroszewski, a po jego śmierci w 1932 roku dobra przejmuje w spadku jego żona Gustawa z Hrabiów Szembeków Ordynatowa Mieroszewska. W roku 1935 od Mieroszewskiej majętność w Ropie nabywa inż. Romuald  Wowkonowicz dyrektor Fabryki w Mościcach. W 1944 roku obiekt stał się własnością Skarbu Państwa. Do 1975 roku w budynku głównym mieścił się Urząd Gminy, przedszkole, biblioteka, kilka oddziałów szkolnych a jedna z oficyn służyła za siedzibę Milicji Obywatelskiej. W 1987 roku Urząd Gminy w Gorlicach postanawia przekazać w zarząd obiekty dworskie Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury w Nowym Sączu, który wykonał częściowy remont założenia (wykonano ogrodzenie i betonowe wylewki wewnątrz budynku). W 1990 roku spadkobiercy rodziny Wowkonowicz upomnieli się o swoją własność, której jednak nie odzyskali. Dwór dalej był dewastowany, a dopełnieniem zniszczeń był pożar z 3-go na 4-tego września 1996 roku. Od 1 września 1997 roku pojawiają się nowi właściciele, nabywający dwór w ramach rekompensaty za utracone mienie na dawnych, wschodnich terenach Polski. Nowa nabywczyni nie ma najwyraźniej funduszy na dźwignięcie budynku z ruin. Sprzedaje więc w roku 1999 zbudowania wraz z przyległymi gruntami nowemu właścicielowi, który natychmiast rozpoczął remont. Obecnie remont ma się ku końcowi, a w zabytku właściciel chce urządzić centrum hotelowe z restauracją. Dawny dwór obronny to zachodnia część dzisiejszego lamusa, wzniesiona z kamienia, o ścianach grubości 1 metra, ze sklepieniami kolebkowymi.

Ropa jest położona 24 km na zachód od Nowego Sącza, po południowej stronie drogi nr 28 do Gorlic. Dwór znajduje się w centrum miasteczka.

Zdjęcia wykonano w marcu 2015 roku.

  • Widok od bramy wjazdowej

  • Oficyny

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja tylna

  • Elewacja frontowa

  • Lamus - stary dwór