Dwór obronny w Sobocie powstał najprawdopodobniej w pierwszej połowie XVI wieku na miejscu średniowiecznej warowni wzniesionej prawdopodobnie przez  kasztelana łęczyckiego Tomasza Doliwitę Sobockiego. Fundatorem nowego założenia był jeden z dwóch braci: Tomasz lub Brycjusz Sobocki. W roku 1744 majątek nabył Wincenty Zawisza, łowczy łęczycki i szambelan króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Skonfiskowany za działalność patriotyczną i uczestnictwo w powstaniu listopadowym majątek wykupił August Zawisza, który na fundamentach starej budowli wzniósł neogotycki pałacyk. W latach międzywojennych nastąpiła kolejna rozbudowa przeprowadzona przez ówczesnych właścicieli, Stokowskich. W czasie badań przeprowadzonych w 1985 roku w murach neogotyckiego dworu zidentyfikowano pozostałości sześciobocznej wieży (o boku długości 4,5 metra) opiętej narożnymi przyporami o gotyckim układzie cegły. Jest to jedyna dotychczas poznana pozostałość gotyckiego zamku. Obiekt wymaga dalszych badań terenowych i historycznych.

Obecny dwór to parterowa budowla wzniesiona z cegły w formie zameczku. Nad wejściem znajduje się dodatkowe piętro zwieńczone neogotyckim krenelażem, a od północy dostawiono ośmiokątną basztę, również zwieńczoną krenelażem. Budowlę posadowiono na niewielkim wzniesieniu otoczonym fosą.Całość otoczona jest parkiem, w którym znajdują się jeszcze budynki gospodarczo-mieszkalne. W budynku dworu znajdują się mieszkania prywatne.

Sobota jest położona jest 17 km na zachód od Łowicza, po prawej stronie drogi nr 703 do Piątku. W prawo należy skręcić w miejscowości Bielawa zgodnie z drogowskazem na Sobotę. Dwór znajduje się w parku na końcu miejscowości, na wschód od rynku.

Zdjęcia wykonano w lutym 2016 roku.

  • Widok ogólny

  • Skrzydło zawierające relikty średniowiecznej warowni

  • Elewacja północna

  • Elewacja zachodnia

  • Elewacja zachodnia

  • Elewacja zachodnia

  • Widok od południowego zachodu

  • Widok od południa

  • Widok od południowego wschodu

  • Elewacja wschodnia i relikty fosy