Pierwszy, gotycki kościół pw. św. Trójcy (dawny św. Katarzyny) w Jędrzejowie został wzniesiony na początku XV wieku. Świątynia składała się z obecnego prezbiterium, zakrystii, nawy oraz kaplicy między zakrystią a nawą od północy. Prezbiterium i nawa były kryte płaskimi drewnianymi stropami. W roku 1479 opat jędrzejowski Mikołaj z Rembieszyc dobudował od strony południowej kaplicę o gotyckim sklepieniu i być może także z jego inicjatywy również prezbiterium pokryto gotyckim sklepieniem. Do dziś zachował się – wmurowany w ścianę południową – fragment tablicy fundacyjnej z herbem Odrowąż opata Mikołaja. W XVI wieku do zakrystii dobudowano skarbczyk, a w 1592 roku kościół został przebudowany – m.in. pokryto go bogatą polichromią. W tym czasie, może przez tego samego fundatora co polichromia, powstała zupełnie wyjątkowo usytuowana kaplica przy prezbiterium. Pozostałe po niej bramujące portal kolumny, wskazują na łączność z najlepszymi przykładami typowego polskiego renesansu. W latach 1695–99 świątynia była odbudowana po pożarze. W latach 1754–62 kaplice boczne zamieniono na nawy, przez dobudowanie części zachodnich. Powstała fasada zachodnia posiadała jednak oryginalny portal gotycki. W XVIII wieku lub w początkach XIX zniszczeniu uległa kaplica renesansowa i kościół posiadał niezwykłe wejście przy wielkim ołtarzu w prezbiterium. W końcu XX wieku od zachodu dobudowano kruchtę, która zeszpeciła bryłę kościoła.

Z pierwotnego wyposażenia gotyckiego zachowała się brązowa chrzcielnica z połowy XV wieku, krucyfiks z początku XV wieku oraz portal prowadzący z prezbiterium do zakrystii. Sklepienie nawy jest wtórne i pochodzi z końca XVII lub początku XVIII wieku. Wewnątrz w ścianie północnej nawy znajduje się wmurowane późnorenesansowe epitafium Hieronima Łuczyckiego z żoną z 1 połowy XVII wieku. Na zewnętrznej ścianie kaplicy św. Floriana z 1600 roku znajduje się zegar słoneczny wykonany przez Feliksa Przypkowskiego w 1904 roku. W kaplicy znajduje się krzyż z dworu w Grabiszycach, gdzie według tradycji ustnej zaczął ociekać krwią, po czym przeniesiono go do parafii jędrzejowskiej. O tym, że krucyfiks ten uważano za cudowny już w 1670 roku świadczy wzmianka na nagrobku ks. Jana Woszczyny. Krzyż umieszczony jest na tle srebrnej, trybowanej blachy ozdobionej motywem roślinnym, u dołu klęczą postacie fundatorów z Grabiszyc oraz data 1662 rok.

Jędrzejów jest położony 35 km na południowy-zachód od Kielc, przy drodze nr 7 do Krakowa.

Kościół znajduje się 350 metrów na północ od Rynku, przy ul. Jana Pawła II 2.

Zdjęcia wykonano w marcu 2018 roku.

  • Widok ogólny

  • Boczna kaplica

  • Boczna kaplica z zegarem słonecznym

  • Prezbiterium

  • Nowa kruchta