Gotycki zamek w Bochotnicy został wzniesiony zapewne w XIV wieku przez ówczesnych jej właścicieli Dziersława i Ostasza z Bejsc herbu Lewart. Zamek jest wspomniany w dokumencie z 1399 roku, kiedy to został kupiony przez kasztelana żarnowskiego, Klemensa z Kurowa herbu Szreniawa.

         Była to budowla wzniesiona z miejscowego kamienia z murami obwodowymi na planie wydłużonego wieloboku. Wzdłuż północnego odcinka murów stał budynek mieszkalny, a wjazd znajdował się w południowym odcinku muru obwodowego, poprzedzony mostem nad głęboką fosą, oddzielającą cypel od płaskowyżu. Pod koniec XV wieku warownia przeszła w ręce Anny Zbąskiej, która na czele z hordą rabusiów wsławiła się napadami na okoliczną ludność. Na przełomie XV i XVI wieku warownia została rozbudowana : wzniesiono wzdłuż muru południowego drugi dom mieszkalny z kamienia i cegły, mający trzy kondygnacje oraz postawiono nową bramę wjazdową i most zwodzony. Po Zbąskich Bochotnicę dzierżyli Oleśniccy, a po nich Samborzeccy. Niestety na tym urywają się pisane dzieje zamku. Nie wiadomo kiedy i przez kogo został zniszczony. W latach 1964-65 ruiny zostały przebadane przez badaczy z Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Wrocławskiej. Dziś na szczycie lessowego wzgórz możemy oglądać ruiny budynku mieszkalnego.

         Bochotnica jest położona 10 km na południe od Puław przy drodze nr 824 do Nałęczowa i Kazimierza Dolnego. Ruiny zamku znajdują się 70 m nad poziomem szosy, na wzgórzu. Przy głównym skrzyżowaniu stoi zabytkowa studnia przy której zaczyna się szlak prowadzący do ruin. Po wejściu w las, przy pomniku poświęconym pomordowanym przez hitlerowców należy skręcić w lewo.

         Zdjęcia wykonano w maju 2008 roku. 

  • Ruiny budynku

  • Widok z sąsiedniej górki

  • Tu było okno

  • Budynek mieszkalny

  • Resztki murów

  • Resztki murów