Murowany zamek w Boleszkowicach został wzniesiony po 1252 roku przez ród Uchtenhagenów, na miejscu wcześniejszego grodu. Nie znamy rozplanowania ówczesnego założenia, choć przypuszczalnie składało się z murowanego z cegły i kamienia domu oraz otaczających go ziemnych obwałowań. Warownia została opuszczona w XV wieku. Do dziś zachował się kopiec kryjący resztki zabudowy, usytuowany pośród podmokłych łąk około 400 metrów na południe od centrum.

Wjeżdżając do wsi od Kostrzyna mijany skrzyżowanie w lewo z ulicami Polną i Leśną i po około 100 metrach droga przechodzi przez malutki mostek, który trudno zauważyć. Przy mostku, po lewej stronie drogi stoi tablica informacyjna o zamku. Idziemy od tablicy polną drogą około 400 metrów i dochodzimy do stawu (relikt fosy ?), za którym znajduje się kopiec.

Boleszkowice są położone około 15 km na północ od Kostrzyna nad Odrą, przy drodze nr 31 do Szczecina.

Zdjęcia wykonano w maju 2022 roku.

  • Tablica informacyjna przy mostku

  • W głębi kopiec

  • Staw i kopiec

  • Na kopcu