Pierwsze wzmianki dotyczące posiadłości pojawiły się już w 1377 roku, kiedy właścicielem był Reczke. Należy jednak przypuszczać, że majątek jako dobro rycerskie nadany został w XIII lub XIV wieku. Według Schulza – Bychov strumień, który przypływał przez ten teren dał nazwę posiadłości, a później rodzinie szlacheckiej. Ze względu na brak innych przekazów nie można ustalić, czy majątek był jednocześnie siedzibą właściciela, co wiązałoby się z istnieniem dworu i całego zaplecza gospodarczego. Wiadomo jest, że w XV wieku Bychowo jako dobro lenne posiadało prawo polskie, podczas gdy jego mieszkańcy – chłopi otrzymali prawo niemieckie. Od XVI wieku majątek przejęła rodzina pochodzenia pomorskiego von Büchow herbu Zadora. W tym okresie najprawdopodobniej powstała stała siedziba właścicieli oraz rozbudowano majątek. Pierwszy dwór prawdopodobnie powstał w XVI lub XVII wieku. W ciągu następnych stuleci dobra bardzo często zmieniały właścicieli co zapewne nie sprzyjało prawidłowej rozbudowie majątku. Jedynie w wieku XVIII przez dłuższy czas pozostawały w rękach rodziny von Lubtow. Brak danych nie pozwala na prześledzenie powstania i rozwoju zespołu dworsko – parkowego.

Obecny, barokowy dwór powstał w drugiej połowie XIX wieku, natomiast szczątkowo zachowane budynki znacznie wcześniej w połowie XIX wieku. W czasie II wojny światowej założenie dworskie, folwarczne i parkowe częściowo zostało naruszone, jednak całkowitej dewastacji uległo w latach 50 – tych i 60 – tych XX wieku. W 1989 roku dworek w bardzo zniszczonym stanie zakupił od gminy Gniewino obecny właściciel Władysław Brzozowski. Budynek został zburzony do fundamentów i na podstawie ekspertyzy budowlanej oraz dokumentacji fotograficznej, odbudowany w lipcu 1999 r. Ze starego dworu ocalał w oryginalnej wersji jedynie portyk z zabytkową balustradą. Całość otacza zadbany park krajobrazowy. Obecnie dwór pełni funkcje hotelowe.

Bychowo jest położone około 25 km na północny-zachód od Wejherowa.

Zdjęcia wykonano w czerwcu 2021 roku.

  • Widok ogólny