Pierwszy zamek na tak zwanej Wysokiej Górce zbudował książę halicko-włodzimierski Daniel Romanowicz, który przeniósł tu stolicę swego państwa.

         Badania archeologiczne odsłoniły relikty fundamentów z kamienia o wymiarach  22X38 m. Od wschodu odkryto również fundamenty prawdopodobnie cerkwi św. Jana Złotoustego zbudowanej w roku 1240 i spalonej około 1255 roku. W dolnych partiach wcześniejszego założenia zlokalizowano resztki kamiennej wieży na planie kwadratu o boku 12 m., którą prawdopodobnie wzniósł Kazimierz Wielki po przyłączeniu Chełma do Polski w 1366 roku. Na przełomie XVI i XVII wieku wzniesiono zamek starościński,  zbudowany z drewna i kamienia, którego pozostałości dotychczas nie badano. W XVIII wieku popadł on w ruinę i pozostała z niego tylko brama wjazdowa zwana Uściługską, zbudowana w roku 1616, a w XVIII przekształcona w klasztorną. Obecnie na miejscu pierwotnego zamku znajduje się usypany kopiec z krzyżem na szczycie. Obok kopca wznosi się barokowa bazylika pod wezwaniem Narodzenia NMP wzniesiona w latach 1736-57.

        Chełm jest położony 66 km na wschód od Lublina, przy drodze nr 12 do Dorohuska. Wysoka Górka znajduje się w centrum Chełma.

        Zdjęcia wykonano w lipcu 2006 roku

 • Kopiec zamkowy

 • Tablica informacyjna

 • Wzgórze zamkowe z ruinami wieży

 • Brama Uściługska

 • Brama Uściługska

 • Brama Uściługska

 • Bazylika NMP

Nowe zdjęcia wykonano w sierpniu 2017 roku.

 • Kopiec zamkowy

 • Wykopaliska pod kopcem

 • Wykopaliska pod kopcem

 • Wykopaliska pod kopcem

 • Archeolodzy przy pracy

 • Wykopaliska pod kopcem

 • Archeolodzy przy pracy

 • Znalezione artefakty

 • Wykopaliska pod kopcem 2010-13

 • Wykopaliska pod kopcem 2010-13

 • Wykopaliska pod kopcem 2010-13

 • Fragment muru

 • Widok na Wysoką Górkę

 • Brama Uściługska

 • Brama Uściługska

 • Brama Uściługska

 • Brama Uściługska