Pierwotny, zapewne drewniany zamek w Chrzelicach powstał z fundacji Joannitów prawdopodobnie na przełomie XII i XIII wieku, na co wskazuje jego układ przestrzenny. W drugiej połowie XIII wieku zamek został przebudowany na murowany.

         Warownię zbudowano z cegły na kępie otoczonej mokradłami. Założono go na planie nieregularnego trapezu, z krótką kurtyną północno-wschodnią. Mury obwodowe opięte zostały skarpami. W zachodniej części dziedzińca znajdował się wolno stojący stołp, zniszczony na początku XVII wieku. Wewnątrz murów powstały dwa czworoboczne domy, umieszczone w narożniku południowym i wschodnim. W południowo-wschodniej kurtynie znajdowała się brama. Całość otoczono fosą i wysokimi murami obwodowymi.

         W 1336 roku warownia znalazła się w posiadaniu właścicieli Prószkowa, a w 1388 roku przeszedł na własność Władysława Opolczyka. W okresie wojen husyckich zamek został uszkodzony. W 1437 roku połowę zamku oraz całość dóbr przejął książę Bolko V. Po jego śmierci Chrzelice stały się własnością brata króla czeskiego – Jerzego z Podiebradu. W końcu XV wieku zamek stał się siedzibą rycerzy-rozbójników, doprowadziło to do wyprawy opolskich Piastów i zdobycia zamku, który następnie był ich własnością do 1532 roku. Podczas walk została poważnie uszkodzona okrągła wieża zamkowa, którą potem wyremontowano zachowując tylko o połowy wysokości. Podczas remontu wzniesiono również nową ośmioboczną wieżę w zachodnim narożniku murów oraz pogłębiono fosę. Po śmierci ostatniego opolskiego Piasta Jana Dobrego w 1532 roku zamek przeszedł w posiadanie śląskich rodów rycerskich, w 1559 został własnością Wacława, a potem w  Posadowskiego, a potem w 1578 roku zamek wrócił w ręce Prószkowkich. W roku 1605 powstał projekt przebudowy fortyfikacji wokół zamku, ale nie został on zrealizowany. W XVII wieku warownię przebudowano na barokowy pałac. Od 1769 roku majątek wszedł w posiadanie państwa pruskiego, a w XIX wieku dzierżawiła go rodzina Hellerów, a następnie do 1945 roku był własnością Tiele-Wincklerów z Mosznej. W okresie drugiej wojny światowej w zamku mieścił się sztab łączności. Po II wojnie światowej nieuszkodzone zabudowania zostały przeznaczone częściowo na mieszkania kilku rodzin, częściowo na przedszkole oraz świetlicę wiejską. Nieremontowana budowla w latach sześćdziesiątych zaczęła niszczeć. Mieszkańców wykwaterowano, a pałac szybko zmienił się w kompletną ruinę, która pozbawiona stropów, dachów i częściowo ścian niszczeje do dziś.

         Chrzelice są położone 20 km na północny-wschód od Prudnika po zachodniej stronie drogi nr 414 do Prószkowa. Ruiny zamku-pałacu znajdują się c centrum wsi.

         Zdjęcia wykonano we wrześniu 2013 roku.

 • Skrzydło frontowe

 • Skrzydło frontowe

 • Zrujnowane wnętrze

 • Skrzydło boczne

 • Skrzydło tylne

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Skrzydło boczne

 • Piwnice

 • Skrzydło frontowe

 • Widok ogólny