Późnoklasycystyczny pałac w Cieciszowie został wzniesiony w połowie XIX wieku zapewne przez Gustava Louisa von Kesel, który kupił dobra około 1825 roku. Piętrowa rezydencja założona została na rzucie prostokąta. Jest to obiekt murowany z cegły, tynkowany, nakryty dachem czterospadowym z centralnie umieszczonym, prostokątnym belwederem zamkniętym dwuspadowym daszkiem. Elewacje wschodnią i zachodnią balwede­ru wieńczy trójkątny naczółek. Siedmioosiowa elewacja frontowa, wschodnia, posiada trzyosiowy ryzalit wejściowy, zwieńczony trójkątnym naczółkiem na wysokości dachu. Przyziemie oraz piętro ryzalitu roz­dzielają pilastry, z których dwa środkowe piętra otrzymały zdobienia ornamentem roślin­nym. Za wejściem głównym, na całej szerokości ryzalitu rozciąga się hall, z którego prowadzi wejście do roz­planowanej centralnie sali, mieszczącej zabiegowe, drewniane schody, prowadzące na pię­tro i przechodzące w schody wachlarzowe wiodące na belweder. Ulokowaną w ryzalicie na piętrze salę urozmaica arkadowanie wsparte na dwóch jońskich kolumnach o żłobkowanych trzonach oraz przyściennych filarach. Naroża piętra fasady flankują pasy lizen. Horyzontalnie dzielą fa­sadę gzyms międzykondygnacyjny oraz wieńczący, nad którym umieszczono małe, kwadratowe otwory, które wentylują i doświetlają poddasze. Elewacja zachodnia, parkowa jest siedmioosiowa. Natomiast elewacja północ­na jest czteroosiowa, a południowa, pięcioosiowa. Wszystkie otwory okienne w elewacjach są prostokątne, obwiedzione opaskami i zwieńczone krótkimi gzymsikami. Elewacje przyziemia pa­łacu otrzymały poziome pasowe boniowanie odciskane w tynku, a boniowanie piętra jest romboidalne. Wnętrza pałacu są dwu- i trzytraktowe. Niestety nie zachował się pierwotny wystrój ani wyposażenie pałacu. Pałac od południowego wschodu otaczają zabudowania gospodarcze, a od północnego zachodu park krajobrazowy.

Do roku 1903 właścicielami pałacu była rodzina von Kesel. Następnym właścicielem dóbr zo­stał Eberhardt Friedrich Mortimer. Po II wojnie światowej nie zniszczony majątek przeszedł na rzecz Skarbu Państwa, który oddał go wraz z pałacem w zarząd miejscowemu PGR-owi. Niestety rządy PGR-owskie nie wpłynęły na kondycję pałacu, który popadł w ruinę i został opuszczony. Od początku lat 90-tych XX wieku zarządzała nim Agencja Własności Rol­nej skarbu Państwa. Obecnie pałac jest w rękach prywatnych. 

Cieciszów jest położony 6 km na wschód od Szprotawy, przy lokalnej drodze do Niegosławic. Zespół pałacowy ulokowano w południowej części wsi.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2023 roku.

  • Fasada

  • Elewacja frontowa i boczna

  • Elewacja boczna

  • Zabudowania folwarczne

  • Zabudowania folwarczne