Romański kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Czerwińsku powstał w XI wieku. Choć we właściwej swej bryle pochodzi z drugiej ćwierci XII wieku, w rzeczywistości nosi na sobie piętno wielu przebudów, które spowodowały nieco zatarcie romańskiego charakteru.

Świątynia została zbudowana z granitowych ciosów jako trójnawowa bazylika pozbawiona transeptu, z niewielkim prezbiterium. Od wschodu nawy boczne i prezbiterium zakończone były absydami. Od zachodu kościół zwieńczono dwoma czworokątnymi wieżami, między którymi wewnątrz świątyni znajdowała się empora.

Po pożarze w 1328 roku miała miejsce pierwsza przebudowa świątyni. Kolejne przebudowy nastąpiły w początkach XV wieku i na przełomie XV i XVI wieku, dokonano wtedy regotyzacji wnętrza oraz przebudowano fasadę zachodnią. W pierwszej połowie XVII wieku dokonano barokizacji wnętrza. Romańskie kolumny i filary międzynawowe obmurowano cegłą i otynkowano. Zbudowano nowy chór i powiększono większość okien oraz nawy nakryto sklepieniem kolebkowym. W XVIII wieku dobudowano do fasady zachodniej monumentalne skarpy. Tuż przed pierwszą wojną światową zrekonstruowano romański portal, którego fragmenty wówczas odnaleziono. Badania prowadzone przed i po II wojnie światowej pozwoliły odkryć i odnowić romańskie i gotyckie polichromie. Ołtarz główny wykonany został w Krakowie ok. 1630 roku. W jego centrum znajduje się obraz Matki Boskiej Czerwińskiej, uważany za cudowny, namalowany (lub być może tylko odnowiony) w 1612 roku przez Łukasza z Łowicza.

Od południa do świątyni przylegają zabudowania klasztorne, pochodzące z XV-XVI wieku, przebudowane w XVII wieku. Z XV wieku pochodzą plebania i dzwonnica (tzw. Brama Opata Kuli), wtedy też sklepiono gwieździście kaplicę (być może dawny refektarz) w skrzydle południowym, dodano też tam portal gotycki.

Czerwińsk jest położony 10 km na wschód od Wyszogrodu, przy drodze nr 62 do Nowego Dworu Mazowieckiego. Świątynia znajduje się w centrum miejscowości na wysokiej skarpie wiślanej.

Zdjęcia wykonano w marcu 2007 roku. 

 • Widok z parkingu

 • Fasada z przyporami

 • Widok od północy

 • Klasztor

 • Klasztor

 • Klasztor - widok od zachodu

 • Brama Opata Kuli

 • Fasada zachodnia

 • Romańskie okna w wieży

 • Brama Opata Kuli

 • Romański portal

 • Romański portal

 • Romański portal

 • Nawa główna

 • Ołtarz główny

Nowe zdjęcia wykonano w maju 2018 roku.

 • Fasada

 • Fasada

 • Dziedziniec klasztoru

 • Dziedziniec klasztoru

 • Dziedziniec klasztoru

 • Romańskie okno w wieży

 • Plebania

 • Klasztor od wschodu

 • Klasztor od wschodu

 • Klasztor od wschodu

 • Prezbiterium

 • Elewacja północna

 • Wieża bramna

 • Romański portal

 • Romański portal

 • Romański kapitel

 • Romański kapitel

 • Nawa główna

 • Nawa boczna

 • Romański portal z drzwiami

 • Boczna kaplica

 • Prezbiterium

 • Ołtarz głowny

 • Prezbiterium

 • Prezbiterium

 • Ambona

 • Nawa i organy

 • Boczna kaplica i średniowieczne freski

 • Średniowieczne freski

 • Średniowieczne freski

 • Romańska kolumna