Eklektyczny pałac w Czumowie został wzniesiony dla Pohoreckich w II połowie XIX wieku. Jest to parterowa budowla, z piętrową częścią środkową, nakryta dwuspadowym dachem z facjatami. Przy zachodniej ścianie znajduje się czworoboczna wieża ze szpiczastym dachem z kopułką. Rezydencja założona jest na planie nieregularnym. Od frontu znajduje się ganek o czterech filarach dźwigających balkon z balustradą, natomiast w elewacji tylnej usytuowano sześciofilarowy ganek z wystawką, również zwieńczony balustradą. Jedno z naroży zajmuje ośmioboczna kaplica nakryta dachem namiotowym. Pałac był otoczony niewielkim parkiem, ogrodem warzywnym i sadem od strony zachodniej. 

W czasie I wojny światowej Austriacy założyli tutaj szpital polowy. Od 1913 roku pałac odziedziczył Władysław Pohorecki. Po wojnie zniszczony budynek nie od razu był zamieszkany. W 1931 roku folwark i pałac przejęła w dzierżawę wdowa Maria Piątkowska z De Schmieden-Kowalskich do spółki z Pawłem Kubaszewskim. Na początku II wojny światowej stacjonujący tu żołnierze radzieccy spalili wyposażenia wnętrz, zaś Niemcy okupujący później obiekt, zakładając placówkę graniczną, wycieli drzewa zasłaniające widok na Bug. Po zakończeniu działań wojennych pałacyk zajęto na strażnicę WOP. Później umieszczono w nim szkołę. W zachodniej części obiektu zamieszkali pracownicy miejscowego PGR-u.  Coraz bardziej zaniedbany i zdewastowany pałac powoli pustoszał. Przeniosła się szkoła, wyprowadzali się ludzie w miarę przybywania dziur w dachu. Wreszcie w 1988 roku pałac przeszedł w ręce prywatne. Nowi właściciele przeprowadzili gruntowny remont budynku, pod kątem wykorzystania go w celach hotelowych. Od 1997 roku obszar pałacowo-parkowy znalazł się w obrębie „Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu” i przeznaczony jest pod usługi kultury i turystyki.

Czumów jest położony nad Bugiem, 6 km na południowy-wschód od Hrubieszowa, przy lokalnej drodze do Kryłowa. Pałac znajduje się ok 500 m na wschód od szosy – jest drogowskaz.

Zdjęcia wykonano w sierpniu 2017 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Widok od zachodu

  • Wieża

  • Elewacja tylna