Neorenesansowy dwór w Dąbku został wybudowany pod koniec XIX wieku dla Kazimierza Doberskiego.

Jest to parterowa, podpiwniczona budowla, wzniesiona na rzucie prostokąta, z mieszkalnym poddaszem nakryta dachem naczółkowym z licznymi facjatami. Murowana z cegły i otynkowana rezydencja, w osi jedenastoosiowej fasady posiada trójosiowy ryzalit, zwieńczony trójkątnym szczytem, poprzedzony otwartym tarasem ze schodami. Elewacja frontowa jest dodatkowo ożywiona dwoma pozornymi ryzalitami skrajnymi. Narożniki elewacji są częściowo boniowane. Układ wnętrz, niegdyś dwutraktowy częściowo zmieniono po wojnie. Wokół rozciągają się pozostałości rozległego parku krajobrazowego ze starodrzewem.

W posiadaniu rodziny Doberskich majątek pozostawał aż do wybuchu II wojny światowej. Po zakończeniu wojny w budynku umieszczono szkołę podstawową i przedszkole. Jednak po 1973 roku budynek opustoszał i szybko zaczął popadać w ruinę. W 1982 roku dwór był w stanie ruiny.  W 1994 roku zakończono remont dworu oczyszczając go z późniejszych dobudówek oraz rozpoczęto budowę nowych budynków i adaptację dworu na Krajowy Ośrodek Mieszkalno – Rehabilitacyjny dla chorych na stwardnienie rozsiane. Od strony zachodniej dwór jest połączony z pozostałymi, nowymi budynkami ośrodka. Cały teren uporządkowano i ogrodzono, wytyczając nowe alejki, sadząc nowe drzewa i krzewy ozdobne oraz zakładając kwietniki, a wszystko po to by doprowadzić park do dawnej świetności. Przed dworem rośnie dąb „Jacek” poświęcony pamięci Jacka Kuronia. Dodatkowo kupiono przyległy kawałek terenu z dwoma stawami, które zostały wykorzystane jako miejsce rekreacyjne dla pensjonariuszy i pracowników. Niedawno zaś dobudowano dwa nowe skrzydła dla chorych.

Dąbek jest położony 12 km na południe od Mławy, 2,5 km na wschód od drogi nr 7, z której należy zjechać w miejscowości Stare Kosiny.

Zdjęcia wykonano w maju 2018 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Ryzalit fasady

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja tylna

  • Dąb Jacka Kuronia

  • Tablica informacyjna