Murowana cerkiew prawosławna pw. Świętej Trójcy w Dubience została wzniesiona w 1909 roku z fundacji moskiewskiego kupca Kławdija Paschałowa. Świątynię zbudowano na miejscu starszej, drewnianej cerkwi unickiej, która uległa zniszczeniu w pożarze. W dwudziestoleciu międzywojennym cerkiew była czynna jako świątynia filialna. W latach 30-tych XX wieku budowla została dodatkowo udekorowana wewnątrz: pojawiły się w niej freski o tematyce religijnej, na podłodze ułożono mozaikę, wstawiono nowe ikony. Obiekt został zamknięty dla celów kultowych w 1945 roku i przez kolejne dziesięciolecia pełnił funkcje magazynu. Część wyposażenia przewieziono do nowo tworzonej w Słupsku, inne elementy zostały rozkradzione, freski we wnętrzu cerkwi uległy zniszczeniu. Obiekt był remontowany dopiero po 1990 roku, zaś na początku XXI wieku stał się ponownie własnością Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Pozostaje jednak nieczynny z uwagi na zły stan techniczny.

Cerkiew została zbudowana w stylu bizantyjsko-ruskim, z czerwonej cegły. Jest to budowla trójdzielna z kwadratową nawą krytą dachem zwieńczonym ośmioboczną latarnią oraz czterema mniejszymi wieżyczkami, które z kolei wykończone zostały mniejszymi cebulastymi kopułkami. Trójdzielne prezbiterium zamyka poligonalna absyda, nad nim również wzniesiono wieżyczkę z kopułą. Nad przedsionkiem, przykrytym dwuspadowym dachem wznosi się wieża-dzwonnica z dachem namiotowym i niewielką cebulastą kopułą. W elewacji frontowej usytuowano ganek o dwupołaciowym dachu. Również i ten element wykończono wieżyczką z kopułką. Na elewacjach zewnętrznych pierwotnie znajdowały się medaliony z wizerunkami świętych prawosławnych. Cerkiew zdobią także obramienia z motywami roślinnymi i geometrycznymi. Wewnątrz przetrwały pozostałości polichromii.

Dubienka jest położona 16 km na południe od Dorohuska, przy drodze nr 816 do Horodła. Świątynia znajduje się w centrum wsi, przy skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Cerkiewnej.

Zdjęcia wykonano w sierpniu 2017 roku.

  • Fasada z kruchtą

  • Elewacja wschodnia i prezbiterium

  • Elewacja zachodnia i prezbiterium

  • Fasada

  • Wnętrze

  • Cebulaste kopułki