Późnobarokowy pałac w Dukli wybudował Jerzy Wandalin Mniszech w latach 1764-65 na fundamentach wcześniejszej budowli.

Pierwotny, jednopiętrowy zamek, który prawdopodobnie został zniszczony w czasie pożaru miasta w 1738 roku, został podwyższony o jedną kondygnację i nakryty mansardowym dachem. Symetrycznie po bokach pałacu, na miejscu dawnych bastionów, powstają dwie piętrowe oficyny. Całość otacza park francuski z trzema basenami wodnymi.

W 1779 roku córka Mniszchów, Maria Józefa Szczęsna Potocka sprzedała pałac wraz z całą Duklą Józefowi Kantemu Ossolińskiemu. Następnie pałac w wyniku spadku staje się własnością rodziny Męcińskich. W 1821 roku pożar, oraz w 1849 roku pobyt wojsk rosyjskich niszczą wnętrza pałacu. W 1875 roku Adam Męciński odbudowywuje rezydencję. W czasie II wojny światowej pałac ponownie zostaje zniszczony. Po wojnie odbudowano go z przeznaczeniem na Muzeum Historyczne. Muzeum prezentuje głównie działania militarne w Karpatach, szczególnie potraktowana jest bitwa o Przełęcz Dukielską w 1944 roku. W parku znajduje się ekspozycja broni ciężkiej.

Dukla jest położona 17 km na południe od Krosna przy drodze nr 9 prowadzącej na Słowację. Pałac znajduje się po lewej stronie szosy 500 m na północ od centrum.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2006 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Lewa oficyna

  • Prawa oficyna

  • Korpus główny

  • Widok od tyłu

  • Korpus główny i oficyny

  • Ekspozycja armat w parku

  • Armata