Krzyżacki, gotycki zamek w Działdowie zbudowano pod koniec pierwszej połowy XIV wieku.

         Budowlę wzniesiono na sztucznie usypanym wzniesieniu na prawym brzegu rzeczki Działdówki. Od miasta oddzielała go fosa i duże przedzamcze. Ceglane założenie powstało na planie kwadratu 46 x 46 m. Od strony południowo-wschodniej wzniesiono główny budynek mieszkalny mieszczący na piętrze kaplicę i refektarz. W 1376 roku po najeździe litewskim zbudowano od strony południowo-zachodniej nowe skrzydło, a niedługo potem skrzydło północno-wschodnie. Od strony północno-zachodniej wzniesiono mur kurtynowy. Wjazd na zamek przez most nad fosą prowadził do bramy od strony północno-zachodniej tuż obok narożnej, kwadratowej wieży.

         W XVI wieku zamek był siedzibą starostwa książęcego w Prusach Królewskich. W latach 1551-76 został przebudowany. Uzyskał wtedy cechy renesansowe. Następne przebudowy przeprowadzono w latach 1583-1660 i po roku 1676 pod kierunkiem Petera Lemke. W XVIII i XIX wieku warownia podupadła i uległa częściowej rozbiórce. W 1850 roku rozebrano dwa skrzydła i wieżę. Po zniszczeniach spowodowanych przez I wojnę światową podjęto w latach 1937-38 prace zabezpieczające, które następnie kontynuowano po II wojnie światowej. Obecnie zachowało się skrzydło północno-wschodnie, a skrzydło południowo-wschodnie  zostało odbudowane we współczesnej formie i mieści instytucje powiatowe.

         Działdowo jest położone 22 km na północny-zachód od Mławy, a zamek znajduje się przy centralnym skrzyżowaniu dróg nr 544 i 545.

         Zdjęcia wykonano w marcu 2005 roku.

 • Relikt muru i współczesna zabudowa

 • Widok skrzydła od dziedzińca

 • Widok skrzydła od dziedzińca

 • Narożnik południowo-wschodni

 • Skrzydło wschodnie

 • Skrzydło wschodnie

 • Narożnik północno-zachodni

Nowe zdjęcia wykonano w maju 2024 roku.

 • Wejście na zamek

 • Dziedziniec zamku

 • Dziedziniec zamku

 • Ganek na murach

 • Widok z zamku na miasto

 • Baszta

 • Skrzydło zamkowe