Źródła pisane podają że w Dzierżoniowie istniały dwa odrębne założenia obronne.

Pierwsze z nich nazywało się Hummelschloss i niewiele o nim wiadomo, poza tym że znajdowało się prawdopodobnie w obrębie murów miejskich.

Drugie o nazwie Klinkenhaus, ulokowane było bezpośrednio przy murach miejskich, przy trakcie do Świdnicy. Na jego miejscu stoi obecnie kościół Panny Marii wzniesiony w 1798 roku. Data ta określa pośrednio czas rozebrania warowni. Prawdopodobnie fundatorem tego zamku powstałego w drugiej połowie XIII wieku był książę świdnicko-jaworski Bolko I, choć nie można wykluczyć wcześniejszej fundacji książąt wrocławskich, do których miasto należało przed 1291 rokiem. Z uwagi na brak badań dokładny opis obu zamków nie jest możliwy.

Dzierżoniów jest położony 17 km na południowy-wschód od Świdnicy, przy drodze nr 382 do Ząbkowic Śląskich.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2021 roku.

  • Kościół wybudowany na miejscu zamku

  • Widok z Rynku

  • Mury obronne

  • Mury obronne