Najciekawszym zachowanym obiektem w Kom Ombo jest wzniesiona przez Totmesa III świątynia, rozbudowana przez Ptomoleuszy, poświęcona dwóm triadom boskim, które tworzyli: Sobek, Hathor i Chonsu oraz Haroerisa-Horusa, Taneset-nofret i Panebtaui. W starożytności było to jedyne miejsce kultu boga krokodyla Sobka.

Jest to jedyna świątynia poświęcona dwóm bóstwom jednocześnie, co podkreśla cały układ architektoniczny budowli. Dwa identyczne wejścia do świątyni, hypostyle, amfilada i dwa takie same sanktuaria obrazują hołd dla mitycznego połączenia, jakie istniało pomiędzy tymi bóstwami. Świątynia w Kom Ombo to masywna konstrukcja skalna bez zadaszenia. Ściany zewnętrzne bogato pokryte są hieroglifami przedstawiającymi boga Sobka w ludzkiej postaci z głową krokodyla, ale także zwierząt i różnych przedmiotów czasów starożytnego Egiptu. Obrazy te zachowały się w większości w stanie nienaruszonym, podobnie jak wspaniałe płaskorzeźby zdobiące kolumny otaczające wewnętrzne części świątyni, które z jednej strony ukazują sceny z życia Sobka, a z przeciwnej strony boga Haroerisa (Horusa). Świątynię dwóch triad boskich wzniesiono na skale, tuż przy zakręcie Nilu. Tam też, w starożytności, według legendy, zbierały się krokodyle, co świadczyłoby o przywiązywaniu ówczesnych kapłanów do ogromnego znaczenia naturalnych cyklów wylewu Nilu. To właśnie te gady, w kaplicy Hathor, są zmumifikowane i złożone w glinianych trumnach. Są one główną atrakcją tej świątyni. Można tam też zobaczyć w prawie idealnym stanie zachowane urządzenie zwane Nilometrem.

Kom Ombo leży nad Nilem, około 50 km na północ od Asuanu.

Zdjęcia wykonano w listopadzie 2022 roku.

  • Widok z Nilu

  • Naos świątyni

  • Nilometr

  • Nilometr

  • Kom Ombo wieczorem

  • Sobek

  • Łączenie kamiennych bloków

  • Muzeum krokodyli

  • Mumie krokodyli