Egipt – Teby – Kolosy Memnona – są to posągi faraona Amenhotepa III z XVIII dynastii. Jest to jedyna zachowana część świątyni grobowej tego faraona, zniszczonej prawdopodobnie przez trzęsienie ziemi już za panowania Merenptaha. Dalsze zniszczenia zostały poczynione przez obfite wylewy Nilu. Posągi wykute z bloków skalnych kwarcytu wzniesiono około 1370 roku p.n.e.. Przedstawiają faraona zasiadającego na tronie. W przedniej części tronu, po bokach króla, wyrzeźbiono dwie niewielkiej wysokości postacie kobiet. Są to żona faraona Teje i jego matka Mutemuja. Boczne ściany tronu zdobi relief złożony z dwóch bóstw obrazujących Nil. Postacie te łączą ze sobą symboliczne rośliny w tzw. znak sema taui (połączone ze sobą papirus i trzcina wokół rdzenia z tchawicy i płuc zwierzęcia); jest to symbol ponownego zjednoczenia Egiptu. Powyżej wypisane jest imię faraona. Ważące po około 800 ton kolosy mają wysokość 15,60 m (z postumentem 17,90 m). 

Jeden z posągów, po uszkodzeniu (zawaliła się górna część posągu – obecnie widać, że jest ona poskładana z kawałków) spowodowanym przez trzęsienie ziemi w 27 roku p.n.e., wydawał dźwięki podczas wschodu słońca. Było to spowodowane ogrzewaniem się skał wyziębionych nocnym chłodem. Posąg był odwiedzany w starożytności przez Greków, wierzono bowiem, że przedstawia syna Jutrzenki Memnona, zabitego przez Achillesa, wydawane dźwięki interpretowane były jako skarga syna wznoszona do matki. Usterka ta została naprawiona na przełomie II i III wieku przez cesarza Septymiusza Sewera, a naprawa spowodowała, że posąg przestał wydawać charakterystyczne dźwięki.

Posągi znajdują się po zachodniej stronie Nilu, po prawej stronie do Doliny Królów.

Zdjęcia wykonano w listopadzie 2022 roku.

  • Widok z lotu balonem

  • Ruiny świątyni Amenhotepa III

  • Ruiny świątyni Amenhotepa III

  • Ruiny świątyni Amenhotepa III

  • Ruiny świątyni Amenhotepa III

  • Ruiny świątyni Amenhotepa III