Początki sanktuarium matemblewskiego są owiane legendą. Pewien stolarz, mieszkaniec Matarni, podczas szalejącej zimowej zamieci, wyruszył pieszo do odległego o 10 km Gdańska, aby sprowadzić lekarza dla oczekującej rozwiązania żony, której stan zdrowia znacznie się pogorszył. W trakcie tej wędrówki ów człowiek tracił stopniowo siły, aż upadł z wycieńczenia. Wówczas zaczął się żarliwie modlić, błagając Boga o ratunek dla siebie, obłożnie chorej żony i jeszcze nienarodzonego dziecka. Nagle pojawiła się przed nim oświetlona niezwykłym światłem piękna postać brzemiennej Niewiasty. Powiedziała mu, że może spokojnie wracać do domu, bo żona już urodziła mu syna i czuje się dobrze. Stolarz zawrócił z drogi i ostatkiem sił dotarł do domu. Tu uradował się wielce, gdy stwierdził, że jest tak, jak mu oznajmiła tajemnicza postać.

Na szczycie wzgórza, pośrodku śródleśnej i uroczej doliny w Matemblewie, cystersi wznieśli drewnianą kapliczkę, a w niej umieścili figurę Maryi. Śródleśna osada Matemblewo w XVIII wieku należała do cysterskiego klasztoru w Oliwie. Według ustaleń ks. Władysława Szulista jej nazwa wywodzi się najpewniej od nazwiska cystersa oliwskiego Bernarda Mateblewskiego, który był w roku 1749 proboszczem w parafii Matarnia. Kaplica z Figurą Matki Bożej Brzemiennej usytuowana jest na sztucznie wzniesionym kopcu o wysokości około 9 metrów i promieniu około 6 metrów. Obecnie kopiec otaczają łukiem stare lipy w liczbie 12, nieco dalej rośnie 20 modrzewi, których wiek ocenia się na około 250 lat. Na początku XX wieku, zniszczona zębem czasu, drewniana kaplica, chyliła się ku upadkowi. Proboszcz z parafii w Matarni, ks. K. Rhode buduje w 1903 roku nową, murowaną kaplicę , która przetrwała do dnia dzisiejszego. Kaplicę wykonano z  ciemnoczerwonej cegły, najwyższej klasy, z jakiej zostały wykonane inne XIX-wieczne obiekty kościelne na terenie Gdańska. Jest to cegła tzw. kicówka. Naroża kaplicy zostały wykonane z cegieł kształtówek w specjalnym profilu (półkole i część lilii harcerskiej). Od lat 60-tych naszego stulecia od podnóża wzgórza do kaplicy prowadzą schody o szerokości 1,5 m otoczone z obu stron betonowym, wysokim na 0,5 m murkiem. Na szczycie, bezpośrednio przed kaplicą rozciąga się kilkumetrowej szerokości podest, wylany z betonu, do którego przytwierdzono, po obu stronach od wejścia, cztery drewniane ławy. Od frontu, do kaplicy przylega wymurowana mensa ołtarzowa. 12 sierpnia 1990 roku odbyła się uroczystość koronacji Figury Matki Bożej Brzemiennej, której dokonali biskup gdański – Tadeusz Gocłowski i biskup chełmiński – Marian Przykucki.

Obok kaplicy wybudowano Dom Samotnej Matki i kościół, które w  dniu 11 października 1992 roku poświęcił Metropolita Gdański Ks. Abp Tadeusz Gocłowski. Od września 1993 roku pieczę nad codziennym życiem Domu objęły Siostry Kanoniczki Ducha Świętego z Krakowa. W styczniu 1999 roku otwarto Dom Rekolekcyjny dla Małżeństw i Rodzin oraz Dom Pielgrzyma.

Po 1999 roku za sanktuarium powstała Kalwaria, której zwieńczeniem jest główny element papieskiego ołtarza z sopockiego hipodromu – dzieło prof. Mariana Kołodzieja i ludowych twórców. Uroczystego poświęcenia Kalwarii w Matemblewie dokonał 4 czerwca 2000 roku Metropolita Gdański Ks. Abp Tadeusz Gocłowski, w pierwszą rocznicę wizyty Ojca Świętego, Jana Pawła II w Gdańsku.

Sanktuarium znajduje się na końcu ul. Matemblewskiej, bocznej od ul.Słowackiego prowadzącej do lotniska.

Zdjęcia wykonano w czerwcu 2011 roku.

 • Kopiec z kaplicą

 • Kopiec z kaplicą

 • Schody do kaplicy

 • Mensa ołtarzowa

 • Kaplica

 • Matka Boska

 • Źródełko

 • Kwiaty przy kaplicy

 • Dom Samotnej Matki, Kościół i Dom Pielgrzyma

 • Wnętrze kościoła

 • Wnętrze kościoła

 • Ołtarz papieski

 • Kalwaria

 • Kalwaria

 • Kalwaria

 • Kalwaria

 • Kalwaria

 • Sanktuarium