Latarnia morska w Nowym Porcie, przy dzisiejszym nabrzeżu kpt. Ziółkowskiego, została wzniesiona w 1894 roku, na wzór latarni w Cleveland nad Jeziorem Erie (Ohio, USA). W latarni zainstalowano reflektory elektryczne o zasięgu 13 Mm, zasilane w energię z własnej prądnicy napędzanej maszyną parową. Wieża mierzy 27,3 metrów wysokości, a licząc od poziomu morza 31,3 metrów. Ośmiokątny, ceglany korpus został usytuowany na cokole z piaskowca.

Latarnia od początku służyła potrójnemu celowi: jako latarnia morska, wieża pilotów portowych i baza słynnej Kuli Czasu. Jej działanie polegało na tym, że o godz. 12.00 opuszczano z maski nad dachem latarni metalową kulę o średnicy 150 cm i wadze 70 kg. Nawigatorzy statków regulowali wtedy chronometry. Urządzenie działało do 1921 roku, gdy w Gdańsku powstała stacja radiowa.

1 września 1939 roku latarnia została obsadzona przez żołnierzy niemieckich obsługujących karabin maszynowy, który o 4.45 otworzył ogień w stronę polskiej placówki. Stanowisko niemieckie zostało zlikwidowane celną salwą jedynego polskiego działa na Westerplatte. Powstała wyrwa, później zamurowana, jest do dzisiaj dobrze widoczna wysoko nad wejściem. Latarnia funkcjonowała do lata 1984 roku, gdy oddano do użytku nową latarnię w Porcie Północnym.

W 2001 roku wykupił ja od skarbu państwa Stefan Jacek Michalak – Polak na stałe mieszkający w Montrealu, który w Gdańsku spędził młodość. Jego pasją są latarnie morskie – należy do stowarzyszeń latarni morskich w USA i Kanadzie. Zainteresował się zapomnianą latarnią w Nowym Porcie, która była mocno zaniedbana – wewnątrz wdzierała się sól morska i siarka z pobliskiego Siarkopolu. Po pracach remontowych i konserwatorskich została w 2004 roku udostępniona dla zwiedzających. Na wieżę wchodzi się po 100 schodkach. Na ścianach wiszą obrazy ilustrujące historię tego miejsca. Z zewnętrznej galerii widać Westerplatte, wejście do portu, zatokę, Hel, zalesione wzgórza morenowe i Bazę Promową PŻB. Latarnię można zwiedzać od 1 maja do 30 września.

Latarnia znajduje się w Nowym Porcie przy Nabrzeżu Promowym, obok Kapitanatu.

Zdjęcia wykonano w marcu 2011 roku.

  • Widok ogólny

  • Widok z nabrzeża

  • Widok z nabrzeża

  • Podstawa latarni

  • W głębi prom