Dom Kaznodziejów został zbudowany w latach 1599-1602, w styku renesansu niderlandzkiego, a jego autorstwo przypisywane jest Antoniemu van Opberghenowi. Jego wyjątkowość polega na zastosowaniu przez architekta rozwiązania podobnego do tego, które przyjął Antoni van Opberghen, projektując Wielką Zbrojownię.

Polegało ono w przypadku Domu Kaznodziejów na dopasowaniu budynku większego od rozmiarów pojedynczej kamienicy do charakteru miejskiej zabudowy, poprzez podzielenie jego fasady na trzy części, z których każda sprawia wrażenie osobnej budowli, ale, dzięki wyglądowi identycznemu jak pozostałe dwie części, nie pozostawia wątpliwości co do rozległości całego obiektu. Każda „kamieniczka” ma własne przedproże z kutą balustradą, asymetrycznie umieszczony portal i szczyt z okuciowym ornamentem. Szczyty wieńczą wiatrowskazy w kształcie chorągiewek z datą „1600”. Każda z trzech części posiada własną kutą z żelaza balustradę z przedprożami i portalami. Przez całą długość fryzu na granicy trzeciej kondygnacji i szczytów znajduje się niezbyt dobrze widoczny napis “DIE AVF DEN HERRN HARREN KRIEGEN NEVE KRAFT DASS SIE AVFFAHREN MIT FLVEGELN WIE ADLER”, co w polskim tłumaczeniu oznacza: “Ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły” i jest wyjątkiem z trzydziestego pierwszego wersu czterdziestego rozdziału biblijnej księgi Izajasza.

Dom Kaznodziejów był siedzibą proboszcza Kościoła św. Katarzyny. W XIX wieku mieściła się w nim przykościelna szkoła średnia. Kamienica jest jednym z nielicznych niesakralnych zabytków Starego Miasta, którym udało się przetrwać wizytę „wyzwolicieli” w 1945 roku w stanie na tyle dobrym, że możliwa była jego sprawna rekonstrukcja z zachowaniem oryginalnej fasady, która nastąpiła w roku 1970. W powojennej odbudowie trójczłonowy historyczny budynek powiększono od zachodu o wnętrze sąsiedniej kamienicy, w której umieszczono główną klatkę schodową. Do tego czasu budynek oczekiwał na odbudowę, strasząc ślepymi, zamurowanymi przez konserwatorów oknami. Obecnie od 2008 roku obiekt znajduje się w posiadaniu zakonu karmelitów i pełni rolę przychodni endokynologicznej.

Dom Kaznodziejów znajduje się w dzielnicy Stare Miasto, przy ulicy Katarzynki 1/3.

  • Fasada

  • Fasada

  • Przedproże

  • Główne wejście

  • Zwornik w portalu

  • Rzygacz

  • Elewacja frontowa

  • Szczyt fasady

  • Zdjęcie wykonano w grudniu 2019 roku