Kościół św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie powstał w dwóch fazach. W pierwszej, wczesnogotyckiej,w latach 1259-67, powstało trójbocznie zamknięte prezbiterium oraz niewielka, zbliżona do kwadratu zakrystia. W latach 1314-31, już w stylu późnogotyckim, przedłużono prezbiterium ku zachodowi i zbudowano trójprzęsłową nawę oraz dwie narożne kruchty pod nowym chórem. Po wojnie północnej (1700-21) nastąpiła przebudowa kościoła. Świątynia otrzymała drewnianą wieżę z zegarem i ośmioboczną wieżyczkę z sygnaturką, obie są pokryte hełmem barokowym nakrytym blachą.

W zakrystii zachowane jest gotyckie sklepienie. Sklepienie w nawie jest barokowe. Ołtarz główny pod wezwaniem św. Krzyża (z tabernakulum) ze Grupą Ukrzyżowania jest utrzymany w stylu regencji i pochodzi z 2 ćwierci XVIII wieku. W ołtarzu głównym umieszczone są rzeźby św. Jana i Najświętszej Maryi Panny. Z lewej i prawej strony umieszczono dwie rzeźby barokowe przedstawiające św. Jana Nepomucena oraz św. Mikołaja. W tym czasie powstał barokowy drewniany relikwiarz oraz barokowy krucyfiks umieszczony na łuku tęczowym. W drugiej połowie XVIII wieku wykonano metalowy pacyfikał ze stopą rokokową i barokowy wyściełany fotel przy ołtarzu głównym. Klasycystyczna monstrancja pochodzi z połowy XIX stulecia. Interesujące są również ołtarze boczne. Z lewej strony umieszczono manierystyczny tryptyk św. Konstancji z towarzyszeniem św. Barbary, w bocznych skrzydłach są umieszczone sceny męczeństwa św. Urszuli i Katarzyny. Drugi ołtarz boczny z prawej strony nawy pod wezwaniem św. Anny Samotrzeciej pochodzi z 3 ćwierci XVIII wieku, przebudowany około połowy XVIII wieku, powiększony o kolejne figury w XX wieku. Ołtarz został konsekrowany w 1775 roku, srebrna sukienka została założona w 1756 roku (data na sukience). Nadbudówką ołtarza Św. Anny Samotrzeciej jest ołtarz z obrazem św. Rocha z końca XVII stulecia. Jest on patronem chorych i zwierząt domowych, a przedstawiony został w ubraniu pielgrzyma z kijem i bukłakiem. Obok ołtarza znajduje się rokokowa chrzcielnica z 2 połowy XVIII wieku. Na prawej ścianie nawy jest umieszczony rokokowy ołtarz pod wezwaniem świętego Mikołaja z 2 połowy XVIII stulecia. W części środkowej ołtarza znajduje się obraz św. Mikołaja z 2 połowy XIX stulecia. Na głowicach kolumn są umieszczone dwie rzeźby, jedna to św. Michał Archanioł, druga to św. Jan Nepomucen, z drugiej połowie XVIII stulecia. Piętnastogłosowy prospekt organowy, barokowy, został wykonany w 1713 roku.

Świątynia znajduje się się przy ulicy Kościelnej.

Gniewkowo jest położone około 15 km na północny-wschód od Inowrocławia, przy drodze nr 15 do Torunia.

Zdjęcia wykonano w sierpniu 2023 roku.

  • Fasada świątyni

  • Wejście do zakrystii

  • Nawa i prezbiterium

  • Ołtarz główny

  • Ołtarz boczny