Gołubieński Ogród Botaniczny to prywatna placówka, która została założona przez małżeństwo Butowskich. Ogród powstawał etapami. Na początku lat trzydziestych XX wieku wykarczowano las porastający zbocza, a teren po nim przeznaczono na grunty orne. Powierzchnia równinna była użytkowana rolniczo. Obok zabudowań gospodarskich urządzono ogród ozdobny. Taki sposób użytkowania ziemi trwał od 1935 do 1971 roku. Od 1972 roku rozpoczął się intensywny rozwój ogrodu ozdobnego. W 1982 roku jego kolekcje liczyły ok. 455 taksonów roślin zielnych i drzewiastych. Stale powiększająca się liczba taksonów i usystematyzowany układ kolekcji, doprowadziły do ukształtowania się ogrodu o charakterze botanicznym. Od 1983 roku zaczęto używać nazwy Gołubieński Ogród Botaniczny, a w 1984 roku Ogród został wprowadzony do gminnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca, w powiecie kartuskim. W 1995 roku wyróżniony został medalem im. prof. B. Hryniewieckiego za upowszechnianie wiedzy botanicznej. Gołubieński Ogród Botaniczny stanowi ważny punkt na mapie naszego regionu. Prowadzi działalność naukową, dydaktyczną, jak i społeczną. Na ponad 3 ha prezentowanych jest 6000 gatunków roślin, w tym 140 chronionych pochodzących z całej półkuli północnej. W zależności od potrzeb i wieku zwiedzających ogród dysonuje różnymi ścieżkami dydaktycznymi. W okresie wiosennym możemy poznać pierwsze zwiastuny wiosny oraz poznać gatunki roślin kwitnące o tej porze, zwiedzając ścieżkę „Życie budzi się ze snu”. Jedną z najciekawszych ścieżek dydaktycznych jest również „Ciekawostki botaniczne – fascynujący świat roślin”, dzięki której poznać możemy fascynujące, żyjące w epoce dinozaurów gatunki roślin a także historię ewolucji roślin, przyczyny oraz skutki zmian klimatu.

Ogród Botaniczny w Gołubiu jest otwarty dla zwiedzających w okresie od 1 kwietnia do 31 października, codziennie w godzinach 10-18. Wstęp jest płatny.

Gołubie jest położone około 15 km na północ od Kościerzyny i 5 km nw wschód od Stężycy. Ogród znajduje się ok 1 km na północny-wschód od przejazdu kolejowego, przy ul Botanicznej.

Zdjęcia wykonano w czerwcu 2022 roku.