Twierdzę w Metoni (gr.Methoni) wznieśli Wenecjanie po roku 1206 na gruzach dawniejszych warowni. Wenecjanie z sukcesami władali miastem przez blisko trzy stulecia. W tym czasie zabudowali cały półwysep oraz stworzyli prężny ośrodek handlowy.

Założenie podzielono na dwa obszary – południową część zajmowało miasto z katedrą, a północną ufortyfikowany akropol. Wszystko to otaczały grube mury broniące dostępu zarówno od strony morza, jak i lądu. Z trzech stron otacza ją morze, z czwartej oddziela od lądu szeroka fosa. Wejście prowadzi przez most ponad fosą, w obręb murów gdzie niegdyś mieściło się weneckie miasto portowe. Zachowane do dziś zamkowe fortyfikacje pochodzą właśnie z tego okresu. Większość murów powstała już w XIII stuleciu. Na przestrzeni XV wieku znacznie je jednak wzmocniono oraz dobudowano do nich bastiony – przebudowa ta miała na celu umożliwienie skutecznej obrony przed artylerią. Do czasów dzisiejszych zachowały skąpe szczątki budowli z różnych epok. Są wśród nich ruiny weneckiej katedry, łaźni tureckich krytych podwójną kopułą, oraz ślady zabudowań. Potężna brama na południowym skraju twierdzy prowadzi na kamienną groblę łączącą zamek z maleńką wysepką Bourtzi, na której stoi mały ośmiokątny zameczek wzniesiony przez Turków. W okresie panowania tureckiego służył jako więzienie i miejsce straceń.

12 sierpnia 1499 roku nieopodal miasta eskadra wenecka poniosła klęskę w bitwie z Turkami. W sierpniu 1500 roku twierdzę zdobył sułtan Bajazyd II na czele stutysięcznej armii. Rozkazał wymordować wszystkich mieszkańców płci męskiej, a kobiety i dzieci sprzedać w niewolę. Na mocy traktatu podpisanego w 1503 roku Wenecjanie zrzekli się praw do miasta. Twierdza pozostała w rękach tureckich do 1828 roku. Przejściowo, w latach w 1685 – 1715 znalazła się pod władzą Joannitów i Wenecjan. W 1770 roku bez powodzenia zaatakowali miasto powstańcy greccy wspierani przez posiłki rosyjskie dowodzone przez Piotra Dołgorukowa. 24 lutego 1825 roku w Modonie wylądowała licząca 50 okrętów flota egipska pod dowództwem Ibrahima Paszy. W następnych miesiącach stała się bazą wypadową, dla działań pacyfikujących objęty wojną o niepodległość Peloponez. W 1828 roku twierdza została zdobyta przez interwencyjną armię francuską. Francuzi podjęli decyzję o przeniesieniu miasta poza obręb cytadeli, a chcąc przymusić mieszkańców do opuszczenia półwyspu zburzyli znaczną część jego zabudowy, kończąc tym długą historię ufortyfikowanego miasta.

Metoni jest położone na południowo-zachodnim krańcu Peleponezu, około 70 km na południowy-zachód od Sparty.

Zdjęcia pochodzą z filmu nakręconego kamerą VHS w sierpniu 1996 roku i niestety nie są najlepszej jakości.

  • Wejście do twierdzy

  • Herb Wenecji

  • Ruiny dawnego miasta

  • Brama południowa

  • Wysepka Bourtzi

  • Wysepka Bourtzi i grobla