Pierwotny dwór obronny w Grocholinie został wzniesiony w stylu renesansowym przez Wojciecha Baranowskiego na przełomie XVI i XVII wieku. W połowie XVII wieku zawaliła się baszta, a następnie cała budowla popadła w ruinę. W 1836 roku ówczesny właściciel Karol von Treskow odbudował zniszczoną basztę oraz dwór w stylu neogotyckim.

         Piętrowy budynek dworu został wzniesiony z cegły na kamiennej podmurówce na planie prostokąta. Nakryto go dachem dwuspadowym, a szczyty ozdobione są schodkowymi sterczynami. Wejście główne prowadzi przez renesansowy portal. W jednym z narożników stoi kilkupiętrowa baszta, otynkowana na biało i zwieńczona krenelażem.

 

         W pierwszej połowie XIX wieku obok dworu von Treskowie wybudowali późno klasycystyczny, piętrowy pałac.

         Jest to budowla założona na planie prostokąta z dwoma ryzalitami w osi frontowej i ogrodowej, nakryta czterospadowym dachem. Ryzalit frontowy posiada niewielką sień z wgłębnym gankiem, a ogrodowy poprzedzony jest tarasem ze schodami. Na wysokości piętra budynek obiega gzyms opaskowy. Dwukrotne przebudowy pałacu doprowadziły do zatarcia jego cech stylowych. Dwór i pałac otoczono parkiem krajobrazowym ze stawami. Po wybudowaniu pałacu, do którego przeniosło się życie dworskie, dwór począł pełnić funkcję zbrojowni i muzeum dworskiej kolekcji militariów. W latach II wojny światowej na terenie majątku umiejscowiono schronisko dla młodzieży, nastąpiła wtedy dewastacja pałacu i dworu. Po wojnie majątek przeszedł na własność skarbu państwa, który w 1949 roku przekazał go PGR-owi.W 1970 roku PGR odrestaurował pałac, a w latach osiemdziesiątych dwór i park. Obecnie pięknie odrestaurowany majątek należy do Gospodarstwa Rolnego „Grocholin”. Dwór przeznaczony jest na cele restauracyjno-konferencyjne i noclegowe, a w pałacu mieszczą się biura gospodarstwa. 

         Grocholin jest położony 4 km na zachód od Kcyni, przy lokalnej drodze do Gołańczy. Zespół pałacowo-dworski znajduje się po lewej stronie drogi.

         Zdjęcia wykonano w styczniu 2009 roku.

         Nowe zdjęcia wykonano w maju 2015 roku

 • Widok ogólny

 • Elewacja boczna

 • Elewacja tylna z wieżą

 • Elewacja boczna

 • Elewacja boczna z wieżą

 • Barożnik z wieżą

 • Elewacja tylna

 • Renesansowy portal wejściowy

 • Pałac

 • Pałac

 • Widok od drogi

 • Elewacja frontowa

 • Główne wejście

 • Elewacja

 • Elewacja boczna

 • Elewacja boczna z wieżą

 • Elewacja tylna

 • Elewacja boczna

 • Elewacja frontowa dworu

 • Elewacja tylna dworu