Barokowy pałac w Gronowie został wzniesiony w 2. połowie XVIII wieku, być może z wykorzystaniem murów dawniejszej budowli. Inicjatorem budowy rezydencji był Carl Leopold von Tempsky, którego herb do tej pory znajduje się w fasadzie. Obecny kształt budowla zawdzięcza XIX-wiecznej rozbudowie, która wzbogaciła ją o ryzalit północny. Jest to budynek dwutraktowy, dwukondygnacjowy, nakryty dachem łamanym z facjatami, o fasadzie frontowej zaakcentowanej na osi trójkątnym szczytem. Pałac był restaurowany w pocz XX wieku, powstał wówczas frontowy ganek. Wokół pałacu rozciągają się pozostałości parku romantycznego.

Niestety nie znalazłem nigdzie informacji o historii obiektu. Obecnie w pałacu, po jego remoncie, powstała pracownia malarska Wandy Stokwisz. Pałac można zobaczyć tylko z daleka.

We wsi znajduje się klasycystyczny Kościół filialny NMP Królowej Korony Polskiej, wzniesiony w 1801 roku na miejscu wcześniejszego, wymienianego w 1346 roku. Założony na czworoboku, z wieżą na osi krótszej, zachodniej, nakryty dachem czterospadowym łamanym.  Restaurowany w latach 1974-75. We wnętrzu, obok dwupiętrowych empor, zachował klasycyzujący wystrój złożony z ołtarza, ambony i prospektu organowego oraz kamienne epitafium z 1673 roku.

Gronów jest położony 10,5 km na wschód od Zgorzelca, 1,5 km na południe od autostrady A4.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2023 roku.

  • Fasada

  • Wystawka w dachu

  • Kościół NMP Królowej Korony Polskiej