Barokowa kolegiata Świętej Trójcy w Janowie Podlaskim została wzniesiona wraz z dzwonnicą w latach 1714-35. Świątynia była kościołem katedralnym w latach 1818-67 i 1918-24. W kościele znajduje się sarkofag i pomnik biskupa, poety i historyka Adama Naruszewicza (1733-96), który w Janowie Podlaskim spędził ostatnie lata swego życia.

Świątynia ma dwuwieżową fasadę i trójnawowe wnętrze. W wystroju wnętrza zwraca uwagę dwanaście ośmiobocznych płócien ze szkoły Franciszka Smuglewicza. Kościół jest siedzibą Janowskiej Kapituły Kolegiackiej. W 1741 roku został podniesiony do godności kolegiaty. Obok kolegiaty znajdują się budynki dawnego seminarium duchownego (1685-1939), użytkowane obecnie przez oświatę.

Janów Podlaski jest położony 30 km na północny-zachód od Terespola, przy drodze nr 698 do Łosic. Kościół Św. Trójcy znajduje się w centrum, przy rynku.

Zdjęcia wykonano w maju 2008 roku.

  • Fasada świątyni

  • Seminarium

  • Seminarium

  • Seminarium

  • Seminarium

Nowe zdjęcia wykonano w lipcu 2021 roku.

  • Biskup Adam Naruszewicz