Murowany zamek w Janowcu został zbudowany prawdopodobnie w latach 1508-26 z fundacji Mikołaja Firleja, kasztelana krakowskiego i hetmana wielkiego koronnego.

         Został on wzniesiony na planie wydłużonego wieloboku i składał się z budynku bramnego z basteją wyposażoną w strzelnice, dwóch wież mieszkalno-obronnych i niewielkiej baszty na południowym-wschodzie, którą przebudowano w pierwszej połowie XVII wieku na okrągłą wieżę pałacową. W latach 1577-85 na zlecenie Andrzeja Firleja zamek został przebudowany na renesansową rezydencję przez architekta Santi Gucciego. Powstał wtedy piętrowy pałac wypełniający południową kurtynę, z ciągiem pięciu sal na reprezentacyjnej drugiej kondygnacji. Od strony dziedzińca znajdował się krużganek, prawdopodobnie kolumnowy ze schodami na osi prowadzącymi na piętro. Dobudowano kilka budynków mieszkalnych, a mury ozdobiono attyką. W 1593 roku zamek przeszedł w posiadanie Tarłów herbu Topór, którzy na przedłużeniu pałacu wznieśli ku zachodowi południowe skrzydło zamku z cylindryczną wieżą w narożniku. Po zbudowaniu muru północnego na początku XVII wieku powstał drugi, zachodni dziedziniec. Od 1654 roku rezydencję przejęli Lubomirscy. To oni nadali jej ostateczny kształt. Odbudowali zamek po zniszczeniach w czasie „potopu”. wznosząc północny ryzalit mieszczący na dwóch kondygnacjach wielkie sale. Prace prowadził wówczas Tylman z Gamern. W 1676 roku została zbudowana między dziedzińcami kaplica zamkowa.

         W 1783 roku rezydencję kupił Mikołaj Piaskowski. Po jego śmierci w 1803 roku zamek zaczął podupadać. Następnym właścicielem został Jan Potocki, a po nim rodzina Osławskich, później zaś August Zawisza i Feliks Ćwirko-Godycki. W tym okresie zamek był niszczony przez wojska austriackie i rosyjskie, a w 1809 roku mury zaczęto rozbierać jako materiał budowlany. Kolejne zniszczenia przyniosły obie wojny światowe. W 1927 roku zamek kupił Leon Kozłowski i był jego właścicielem do 1975 roku, kiedy to sprzedał go Muzeum w Kazimierzu Dolnym. W latach 90-tych XX wieku rozpoczęto prace konserwatorsko-restauracyjne, które doprowadziły do częściowej odbudowy budowli, a pozostałe fragmenty murów zabezpieczono w formie trwałej ruiny. Obecnie na zamku mieści się muzeum.

         Janowiec położony jest około 55 km na wschód od Radomia. Jadąc drogą nr 12 do Puław, tuż przed Wisłą w miejscowości Góra Puławska należy skręcić w prawo i po ok. 10 km dojedziemy do Janowca. Zamek znajduje się na wysokiej skarpie wiślanej, położonej nad wsią.

         Zdjęcia wykonano w maju 2008 roku.

 • Widok od Wisły

 • Skrzydło południowe

 • Skrzydło południowe

 • Skrzydło północne

 • Wielka basteja

 • Skrzydło wschodnie

 • Brama wjazdowa

 • Brama wjazdowa

 • Brama wjazdowa

 • Brama wjazdowa od dziedzińca

 • Dziedziniec

 • Skrzydło wschodnie

 • Skrzydło południowe

 • Dziedziniec

 • Dom północny

 • Makieta zamku pierwotnego

 • Makieta zamku po I rozbudowie

 • Makieta zamku po II rozbudowie

 • Makieta stanu obecnego

 • Muzeum

 • Fragment nagrobka

 • Wnętrze basteji

 • Dom wschodni

 • Dom wschodni

 • Dom wschodni

 • Dom wschodni

 • Dom wschodni

 • Ruiny skrzydła południowego

 • Ruiny skrzydła południowego

 • Skrzydło zachodnie

 • Skrzydło zachodnie

 • Dom wschodni

 • Wnętrze basteji

 • Wnętrze basteji

 • Portret Andrzeja Firleja