Cerkiew greckokatolicka pw.św. Łukasza Ewangelisty w Jastrzębiku została zbudowana w 1837 roku, ale do jej budowy wykorzystano starszy budulec pochodzący z poprzedniej cerkwi, wzmiankowanej w 1651 roku. Ze względu na dużą ilość wiernych jeszcze w tym samym wieku została ona rozbudowana przez wydłużenie babińca. Odbiło się to na wyglądzie budynku, który zatracił swoje harmonijne proporcje.

Trójdzielna, orientowana świątynia została zbudowana w stylu zachodniołemkowskim. Na uwagę zasługuje fakt, że izbicowa wieża nie jest jak w innych obiektach tego typu posadowiona na babińcu ale dostawiona do niego i dodatkowo otoczona zachatami. Ściany obiektu są obite gontem, zaś izbica została pionowo oszalowana. Poszczególne części budynku nakryte są dachami blaszanymi,  przedsionek i prezbiterium pokrywa dach kalenicowy, zaś nawę – namiotowy. Wieżę, nawę i prezbiterium wieńczą makowice z pozornymi latarniami i żelaznymi krzyżami. Wnętrze nawy i prezbiterium przykrywają namiotowe kopuły, natomiast babiniec płaski strop. Pokryte są one XIX wieczną figuralna polichromią. Głównym elementem wyposażenia jest kompletny barokowy ikonostas, w którym pojawia się pod ikoną Chrystusa Pantokratora w rzędzie Deesis przedstawienie Chrystusa w grobie. Warto zwrócić uwagę na parapet chóru muzycznego gdzie wmontowane zostały ikony proroków pochodzące ze starszego XVII wiecznego ikonostasu. Całości wystroju dopełniają późnobarokowy ołtarz boczny oraz wiszące na ścianach ikony. Całość jest otoczona drewnianym płotem. Na teren cerkwi prowadzi drewniana brama-dzwonnica z początku XX wieku. Obecnie cerkiew jest użytkowana przez kościół rzymskokatolicki ponieważ łemkowska ludność tych terenów została po II wojnie światowej wysiedlona.

Jastrzębik jest położony 4 km na północny-wschód od Muszyny, w dolinie potoku Jastrzębik, u stóp południowych stoków Jaworzyny Krynickiej.

Zdjęcia wykonano w marcu 2015 roku.

  • Widok od drogi

  • Wieża i brama - dzwonnica

  • Wieża z zachatami

  • Widok od parkingu

  • Nawa i prezbiterium z makownicami